Stroj

Pro konfiguraci znaků a příkazů pro konkrétní stroj zvolte Stroj z nabídky Typy souborů vlevo v dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu Šablony strojů v nabídce Typ souborů na záložce Editor. Dialog konfigurace stroje je zobrazen dole:

Dialog konfigurace typu stroje.

Speciální znaky

param

Začátek komentáře

Zde zadejte znak začátku komentáře, například (.

param

Konec komentáře

Zde zadejte znak konce komentáře, například ).

param

Vynechání bloku

Zde zadejte znak vynechání bloku. Pokud znak vynechání bloku nechcete použít, prostě nechte pole prázdné.

param

Desetinný oddělovač

Zde zadejte desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka).

param

Začátek víceřádkového

Použijte toto pole pro zadání řetězce začátku víceřádkového komentáře.

param

Konec víceřádkového komentáře

Použijte toto pole pro zadání řetězce konce víceřádkového komentáře.

param

Vynechání bloku za číslo bloku

Zaškrtněte toto pole, pokud má být vloženo vynechání bloku za číslo bloku. Pokud necháte toto políčko nezaškrtnuté, vynechání bloku bude těsně před číslem bloku.

Další znak vynechání bloku můžete v případě nutnosti zadat do pole Vynechání bloku.

param

Desetinný oddělovač na numerické klávesnici

Zaškrtněte toto políčko, pokud má klávesa desetinného znaku na klávesnici vkládat výše zadaný desetinný oddělovač.

param

Povolit víceřádkové komentáře

Zaškrtněte toto pole, pro povolení barev ve víceřádkových komentářích.

NC kódy

param

Výměna nástroje

Použijte toto pole pro zadání písmena výměny nástroje.

Příklad: Je-li číslo nástroje zadáno jako T010101, zadejte to tohoto pole T.

param

Vyvolání nástroje

Použijte toto pole pro zadání příkazu vyvolání nástroje.Pokud je příkaz vyvolání nástroje na stejném řádku jako příkaz výměny nástroje, vyvolá se nástroj okamžitě.

Příklad: N1230 T020202 M6.

param

Upravit posuv

Použijte toto pole pro zadání písmena posuvu.

Příklad: Pokud je posuv zadán jako F1000, zadejte do tohoto pole F.

param

Nastavení otáček

Použijte toto pole pro zadání písmena otáček vřetene.

Příklad: Pokud se otáčky vřetene zadávají ve formátu S1000, zadejte do tohoto pole S.

Jednotky

param

Jednotka drah nástrojů

Vyberte jednotku dráhy nástroje z tohoto rozbalovacího menu.

param

Jednotka posuvu

Vyberte jednotku posuvu z rozbalovacího menu.

param

Desetinná místa

Do tohoto pole zadejte počet desetinných místo, zobrazených při vykreslování, atd.

param

Rychloposuv (mm / min)

Použijte toto pole pro zadání velikosti rychloposuvu.

Nastavení stroje ovlivní pouze vybraný typ souborů.