Mazatrol Viewer

Tato kapitola popisuje, jak nastavit Mazatrol Viewer. Mazatrol Viewer vám umožňuje otevřít a prohlížet soubory Mazatrol přímo ze svého PC.

Prohlížeč Mazatrol může zobrazovat binární soubory bez hlavičky, protože typ souboru určí z jeho přípony.

Mazatrol Viewer je rozšiřující modul a vyžaduje proto licenční klíč podporující Mazatrol Viewer. Mazatrol Viewer se aktivuje v Rozšíření.

Dialog konfigurace Mazatrol Viewer.

Mazatrol Viewer

param

Jazyk

Vyberte jazyk, který se používá pro zobrazování dat Mazatrol.

param

Desetinná čísla Mazatrol Viewer

Použijte toto pole pro určení, kolik desetinných míst má být použito pro zobrazení hodnot v Mazatrol Viewer.

param

Zobrazit TPC Data

Zaškrtněte toto pole pro zahrnutí dat TPC při zobrazování souborů Mazatrol.

Nastavení fontu

param

Toto políčko zobrazuje příklad vybraného fontu. Klikněte na tlačítko fontu napravo a vyberte jiný font.