Vícekanálové

Volba Vícekanálové vám umožňuje v editoru korektně současně zobrazit NC programy pro 2 nebo 3 kanálové stroje. NC kódy pro každý kanál jsou automaticky zobrazeny ve svém vlastním okně po zadání odpovídajícího kódu Čekání.

Pro konfiguraci nastavení Více kanálů zvolte Vícekanálové z nabídky Typy souborů vlevo v okně dialogu nastavení editoru nebo klikněte na ikonu Nastavení více kanálů v nabídce Vícekanálové na záložce NC Funkce. Dialog konfigurace Více kanálů je zobrazen dole.

Okna lze synchronizovat s kódy čekání a editaci lze provádět ve všech oknech. Kódy čekání, které odpovídají, jsou zobrazeny žlutě a chybějící kódy čekání jsou zobrazeny fialově.

Dialog konfigurace Více kanálů.

Vícekanálové zobrazení

param

Povolit vícekanálové zobrazení

Zaškrtněte toto pole pro aktivaci vícekanálového zobrazení.

param

Vícekanálový režim

Použijte toto rozbalovací menu pro stanovení, jak číst vícekanálové informace. Můžete buď vybrat jeden z předdefinovaných typů, nebo vlastní typ pro ruční definici vícekanálových příkazů.

param

Synchronizace pomocí čísel kanálů

Zaškrtněte toto políčko, pokud synchronizační příkazy určují, s kterým kanálem se má provést synchronizace.

Příklad: !2 znamená synchronizaci s kanálem 2.

Pokud toto políčko není zaškrtnuto, provádí se synchronizace podle synchronizačních čísel.

Příklad: M303 znamená synchronizaci se všemi kanály, které obsahují M303.

param

Spustit kanál

Použijte toto pole pro určení začátku informací kanálu, pokud je víc kanálů uloženo v jednom souboru.

Příklad: Zadejte O, pokud každý kanál začíná s číslem O. Můžete zadat několik řetězců a oddělit je čárkou. Pokud například první kanál začíná s G13 a druhý kanál s G14, pak do tohoto pole zadejte G13,G14. Můžete zadat také začátek informací kanálu pomocí pokročilého spouštěče.

param

Ukončit kanál

Použijte toto pole pro určení konce informací kanálu, pokud je víc kanálů uloženo v jednom souboru.

Příklad: Zadejte M30, pokud všechny kanály končí s M30. Můžete zadat také konec informací kanálu pomocí pokročilého spouštěče.

param

Synchronizační příkaz

Použijte toto pole pro zadání synchronizačního příkazu.

Příklad: Pokud jsou synchronizační body označeny !1, !2, ..., zadejte ! do tohoto pole.Pokud zadáte příkaz pomocí pokročilého spouštěče, pak musíte kolem synchronizační informace umístit <>.

Příklad: Pro synchronizaci při M300-M399 do tohoto pole zadejte M3<[0-9][0-9]>. Pro synchronizaci při všech Pxxx zadejte do tohoto pole P<[0-9]+>.

param

Synchronizační číslo

Použijte toto pole pro zadání synchronizačního čísla.

Příklad: Pokud mají synchronizační body identifikační číslo, jako je WAIT(1001, kanál 1, kanál 2), kde identifikační číslo je 1001 a to musí odpovídat zároveň se synchronizačním příkazem.

param

Pořadí kanálů

Použijte toto pole pro zadání pořadí kanálů, například 1,3,2.

param

Testovací pole

Použijte toto pole pro otestování vícekanálového nastavení.