Další nastavení

Tato sekce popisuje, jak konfigurovat specifické nastavení Typu souborů, tedy zde provedené nastavení bude použito na zvolený typ souborů, např. Frézování v ISO.

Pro konfiguraci Dalšího nastavení zvolte Další nastavení z nabídky Typy souborů v levém oknu dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu Další nastavení v nabídce Typ souborů v záložce Editor. Zobrazí se tento dialog:

Dialog konfigurace Dalšího nastavení.

Obecné nastavení

param

Počet sloupců pro tisk

Použijte toto pole pro zadání počtu sloupců, které mají být použity při tisku CNC programů vybraného typu souborů.

param

Označení maximální délky řádku

Použijte toto pole pro nastavení polohy Označení maximální délky řádku.

Pokud používáte proporcionální font (tedy všechna písmena nemají stejnou šířku), označení nezobrazuje přesnou délku řádku.

param

Vložit mezery při otevírání souboru

Zaškrtněte toto pole pro automatické vložení mezer při otevírání souboru.