Rozšíření

V této kapitole naleznete obecné informace o způsobu správy Rozšíření.

Editor musí mít příslušnou licenci na rozšíření, které v něm chcete spouštět.

Když zvolíte Rozšíření v oknu nastavení Editoru, zobrazí se následující dialog:

Dialog Rozšíření.

Vyberte rozšíření

param

Zakázat vykreslení drah

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu Vykreslení drah nástrojů.

Vykreslení drah nástrojů vyžaduje licenci CIMCO Edit.

param

Zakázat pokročilou simulaci

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí modulu pokročilé simulace.

param

Zakázat DNC komunikaci

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu DNC komunikace.

Vyžaduje rozšířenou licenci modulu DNC pro CIMCO Edit.

param

Zakázat porovnání souborů

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí funkce Porovnání souborů.

param

Zakázat pokročilé NC funkce

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí pokročilých NC funkcí (Makra, Zrcadlení, Otočení, ...).

Pokročilé NC funkce vyžadují licenci CIMCO Edit.

param

Zakázat NC-Base

Zaškrtněte pro vypnutí klienta NC-Base.

Pokud byl nainstalován spolu se serverem NC-Base, pak vyžaduje rozšířenou licenci pro CIMCO Edit.

param

Zakázat klient DNC-Max

Zaškrtněte pro vypnutí klienta DNC-Max.

Pokud byl nainstalován spolu se serverem NC-Base a serverem DNC-Max, pak vyžaduje rozšířenou licenci pro CIMCO Edit.

param

Zakázat CNC-Calc

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu CNC-Calc.

CNC-Calc vyžaduje rozšířenou licenci pro CIMCO Edit.

param

Deaktivovat Mazatrol Viewer

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu Mazak Mazatrol viewer.

Mazatrol Viewer vyžaduje rozšířenou licenci pro CIMCO Edit.

Heslo nastavení

param

Heslo nastavení

Použijte toto pole pro zadání hesla konfigurace.

Pokud heslo zapomenete, držte při spouštění editoru stisknutý Ctrl+Shift.

param

Cesta konfigurace maker/stroje

Do tohoto pole zadejte, kam se mají ukládat typy souborů (*.mac). Klikněte na ikonu složky napravo a vyberte cestu.

Můžete použít $USERNAME ad $COMPUTERNAME jako proměnné adresářů.