Tisk

Pro změnu nastavení tiskárny zvolte vlevo v nabídce Základního nastavení Tisk. Konfigurační dialog tisku je zobrazen dole.

Nastavení Tisku.

Možnosti tisku

param

Zvýraznit syntaxi programu

Zvolte tuto volby pro použití zvýraznění syntaxe v tištěném textu. Použijte tučné písmo a italiku pro zvýraznění NC příkazů a komentářů.

param

Použít pro zobrazení barvy

Aktivuje barevný tisk. K tomu je nutná barevná tiskárna.

param

Tisknout záhlaví stránky

Tiskne na každé straně záhlaví.

param

Tisknout zápatí stránky

Tiskne na každé straně zápatí.

param

Tisknout záhlaví na první stránce

Zvolte pro vytisknutí hlavičky na první straně.

param

Hrubý tisk

Odešle na tiskárnu jednoduchý text. To se hodí při tisknutí rozsáhlých programů na jehličkových tiskárnách. Když je zvolen hrubý tisk, nejsou k dispozici volby Zvýraznit syntaxi programu, Použít pro zobrazení barvy a Tisknout záhlaví na první stránce. Volby Odřádkovat na konci stránky, Tisk na nekonečný papír, Odřádkovat na konci poslední stránky a Výška papíru budou aktivovány a umožní hrubý tisk nastavit.

param

Odřádkovat na konci stránky

Když je tato volba zaškrtnuta, bude odeslán znak odřádkování (FF) po dojetí na velikost Výšky papíru a následující řádek bude vytištěn na novou stranu. Po poslední straně žádný znak odřádkování není nutný a proto bude volba Odřádkovat na konci poslední stránky vystínována.

param

Tisk na nekonečný papír

Zaškrtněte toto políčko pro tisk na nekonečný papír. Když je tato volba aktivní, nejsou tisknuty žádná záhlaví nebo zápatí.

param

Odřádkovat na konci poslední stránky

Pokud tuto volbu zaškrtnete, bude na konci hrubého tisku na nekonečný papír odeslán znak odřádkování jako označení poslední vytištěné strany.

param

Levý okraj / Pravý okraj

Zadejte velikost okrajů v centimetrech. Pokud jsou okraje v palcích, dopište ještě "in"

Příklad: Pro zadání okraje o velikosti jednoho palce zadejte "1in".

param

Šířka papíru / Výška papíru

Zadejte velikost papíru jako jeho šířku a výšku ve znacích.

Pokud je například ve vícesloupcovém tisku nastavena velikost fontu na 11 bodů a Šířka papíru je nastavena na 35 (znaků/řádek), bude CNC program s 140 bloky vytištěn na stranu A4 čitelně ve dvou sloupcích.

param

Font pro normální tisk

Klikněte na ikonu napravo a zvolte typ a velikost fontu, který bude při tisku použit.

param

Font pro tisk ve více sloupcích

Klikněte na ikonu napravo a zvolte font, který bude použit při tisku do 2 a více sloupců.

Záhlaví/zápatí

param

Použijte tato pole pro zadání obsahu záhlaví a zápatí. K dispozici jsou tyto volby: