Nástrojový list

Tato sekce popisuje, jak nastavit spouštěče seznamu nástrojů a generovat nástrojový list.

Pro konfiguraci nastavení Nástrojového listu zvolte Nástrojová list z nabídky Typy souborů v levém oknu dialogu Nastavení Editoru. Dialog konfigurace Nástrojového listu je zobrazen dole.

Dialog Nástrojový list.

Nastavení seznamu nástrojů

param

Spouštěč nástroje

Do tohoto pole zadejte spouštěč nástroje.

Příklad: Pokud stroj používá T01 pro nástroj 01, zadejte do tohoto pole T.

param

Spouštěč $TOOL1 / $TOOL2

Použijte tato pole pro zadání pokročilého spouštěče, který má být použit pro vygenerování proměnné $TOOL1/2.

Příklad: Pro zahrnutí hodnoty, zadané za R, do následující řádky: (T1 5MM DRILL R33), zadejte spouštěč R<[0-9]+>. To přiřadí hodnotu R33 k $TOOL1.

param

Filtrování komentářů s pokročilým spouštěčem

Použijte toto pole pro zadání pokročilého spouštěče (regulárního výrazu), který bude použit pro filtrování komentářů. Řádky komentářů se použijí, pouze pokud budou výrazu odpovídat.

Filtr komentářů se hodí, pokud je každý nástroj obklopen dalšími komentáři, jak je zobrazeno níže:

Se standardním nastavením bude seznam nástrojů:

Pro dosažení správného popisu nástroje můžete přidat tento regulární výraz: [A-Z0-9 ]+
To zajistí, že komentář nástroje bude obsahovat písmena, čísla a mezery. Seznam nástrojů pak bude:

param

Seřadit seznam nástrojů

Zaškrtněte toto políčko pro třídění seznamu nástrojů.

Když toto políčko zaškrtnete, je každý nástroj uveden v seznamu pouze jednou.

param

Ignorovat zdvojené informace (T020202 = T02)

Ignoruje duplicitní/zásobníkové informace v čísle nástrojů, tedy T020202 by mělo být uvedeno jako T02.

param

Ignorovat 0 (T02 = T2)

Ignoruje úvodní nuly v číslech nástroje, tedy T02 by mělo být uvedeno jako T2.

param

Dva řádky komentáře

Zaškrtněte toto políčko, pokud komentář nástroje tvoří dva řádky.

param

Prohledat komentáře pod názvem nástroje

Zaškrtněte toto políčko, pokud je komentář nástroje vždy umístěn pod řádkem výměny nástroje.

param

Pokročilý spouštěč nástroje: Prohledávat dva řádky najednou

Zaškrtněte toto pole, pokud má pokročilý spouštěč nástroje prohledávat dva řádky najednou.

param

Šablona seznamu nástrojů

Použijte toto políčko pro zadání adresáře šablony seznamu nástrojů. Klikněte na ikonu složky napravo pro výběr šablony seznamu nástrojů.

Klikněte na ikonu vedle ikony složky, pokud chcete editovat určenou šablonu seznamu nástrojů.