Skenování nástrojů

Tato sekce popisuje funkci Automatického skenování nástrojů v CIMCO Edit v7. Všechny příkazy rozlišují velká a malá písmena, ale hodnoty jsou kvůli kompatibilitě vždy uchovány ve velkých písmenech.

Funkce Automatického skenování nástrojů vám umožňuje automaticky skenovat rozměry nástroje ze souboru NC programu. S touto funkcí bude číslo nástroje, typ a rozměry automaticky načteny z NC programu.

Podporovány jsou pouze frézovací nástroje.

Při použití Automatického skenování nástrojů vyhledává skener nástrojů řádky v NC souboru, které obsahují identifikátor řádku nástroje. Výchozí klíčové slovo identifikace je TOOL a pokud je to nutné, může uživatel tento identifikátor změnil.

Řádek nástroje se očekává uvnitř komentáře a používá znak Konec komentáře z nastavení stroje, je-li k dispozici.

Při načítání nástroje je pořadí klíčových slov rozměrů irelevantní. Uživatel může klíčová slova změnit.

Některá slova mohou zpracování výrazně zpomalit, pokud se v NC souboru vyskytují často.

Níže je zobrazen dialog konfigurace Skenování nástrojů:

Okno nastavení skenování nástrojů.

Automatické skenování nástrojů

param

Automatické skenování nástrojů

Zaškrtněte toto pole pro automatické načtení rozměrů nástroje z NC programu.

param

Identifikátor řádky nástroje

Do tohoto pole zadejte slovo, které bude použito jako identifikátor skenování nástroje. Přijatelné jsou pouze běžné znaky A-Z a a-z. Výchozí slovo je TOOL.

param

Typ nástroje

Použijte toto pole pro zadání typu nástroje, které bude v operaci použit. V poli níže můžete editovat název nástroje a změny se automaticky objeví v poli Příklad. Podporovány jsou všechny znaky.

param

Klíčové slovo rozměru nástroje

Použijte toto pole pro volbu klíčového slova, které má označovat velikost rozměru nástroje. V poli níže můžete editovat klíčové slovo vybraného rozměru nástroje a změny se automaticky zobrazí v poli Příklad. Podporované jsou pouze běžné znaky A-Z a a-z.

param

Příklad

Toto pole zobrazuje příklad vybraného nástroje se všemi jeho parametry.

Pole "Spouštěč nástroje", "Typ nástroje" a "Klíčové slovo rozměru nástroje" se používají pouze pro vložení synonym standardních klíčových slov v konfiguraci. Doporučuje se použít výchozí klíčová slova, protože jejich změna může způsobit problémy.

Vložit definici nástroje

param

Vloží definici nástroje do NC souboru s použitím výše definovaného formátu nástroje

Zaškrtněte tuto volbu pro aktivaci vkládání definicí nástrojů do NC souboru s použitím výše definovaného formátu nástroje. Vložení se provede po Nastavení nástrojů.

param

Umístění definic nástrojů

Použijte toto pole pro volbu místa, kam mají být definice nástrojů vkládány do souboru. Z rozbalovacího menu můžete zvolit Začátek souboru, U výměny nástroje nebo Vlastní. Pokud nelze vybrané umístění použít, bude definice nástroje vložena na řádek 1.

param

Vlastní umístění nástroje

Do tohoto pole zadejte klíčové slovo nebo regulární výraz (Perl), podle kterého se vyhledá řádek, za který má být vložena definice nástroje. Pokud se hledání nezdaří, bude definice nástroje vložena na řádek 1.

Vlastní umístění nástroje lze definovat dvěma způsoby:

Základní: V základním režimu použijete pro zadání umístění nástroje klíčové slovo, například M6, G2. Pak budou všechny nástroje umístěny za první výskyt M6 nebo G2.

Pokročilé: Pokročilý režim vám umožňuje použít pro definici umístění nástroje regulární výraz (Perl).

Příklady:
M0?6, což odpovídá M6 nebo M06
M0+6, což odpovídá M06 nebo M006, ale ne M6.

Pro definici pokročilého umístění nástroje můžete použít následující zástupné znaky nebo znaky pro opakování.

Zástupné znaky nebo opakování výskytu řetězce

Další informace prosím vyhledejte v dokumentaci k programovacímu jazyku Perl.

Toto pole je aktivováno pouze zvolíte-li Vlastní v poli Umístění definic nástrojů.

Definování nástrojů v NC programech

Všechny řádky nástrojů lze seskupit na začátek programu. V ISO kódu se řádky nástrojů předpokládají uvnitř komentářů, tedy mezi uvozovkami. V programech pro Heidenhain začínají řádky nástrojů středníkem.

Řádky nástrojů začínají s identifikačním spouštěcím slovem TOOL následovaným číslem nástroje a typem nástroje v jednoduchých uvozovkách.

Výchozí typy nástrojů jsou pojmenovány takto:

Pokud řádek nástroje obsahuje neznámý typ nástroje, bude použita stopková fréza čelní.

Po typu nástroje následují klíčová slova rozměrů a hodnoty. Výchozí klíčová slova jsou:

Můžete definovat nástroje v NC programech s a bez '=' mezi klíčovým slovem a hodnotou.

Doplněním UM pro metrické (mm a UI pro imperiální (palce) můžete přepínat mezi metrickými a palcovými nástroji.

Příklady řádků nástroje (s a bez '='):