Použití nápovědy v dialozích

CIMCO Edit v7 obsahuje řadu dialogů, které obsahují zaškrtávací políčka, textová pole a tlačítka pro konkrétní konfigurace.

Pro získání nápovědy ke konkrétní položce v dialogu klikněte na ? v horní části dialogového okna, jak je zobrazeno dole.

Klikněte na otazník.

To změní kurzor na šipku a otazník což signalizuje, že jste v režimu nápověda. Nový kurzor je zobrazen dole.

Kurzor - otazník.

Teď klikněte na položku, o které chcete další informace. Pokud je pro vybranou položku nápověda k dispozici, zobrazí se malé okno se zobrazením textu nápovědy. Pokud není k dispozici žádná nápověda, otevře se soubor obecné nápovědy. Příklad rozbalovací nápovědy je zobrazen níže.

Kontextové informace.

Můžete také zobrazit rozbalovací nápovědu pro položku v dialogu kliknutím na pole a pak kliknutím na F1.