Simulering av CNC-programmmet FLANGE

Den dynamiska simuleringen av verktygsrörelser är en väsentlig egenskap hos Edit 7 Simulering. Börja med att klicka på Start / Stopp ("play"-knappen) i den nedre högra panelen. Du kan pausa verktygsrörelsen och starta den igen genom att klicka på nästa ikon Pause. Det aktuella verktygets status visas i fälten under simuleringen. Följande information presenteras:

Om du håller muspekaren över en verktygsbana där en rörelse startar kommer informationen att ändras därefter.


Om du stoppar i ett block (t.ex. rak linje vänster sida) visar muspekaren 'Aktuell verktygsposition' och de nuvarande koordinaterna visas (t.ex. X-76.500, Y-10.054, Z-5.000).


Öka simuleringshastigheten för det aktuella verktyget genom att med vänster musknapp dra skjutreglaget åt höger. Om reglaget förflyttas till vänster om mittenläget kommer simuleringen att vända håll och gå baklänges.

Varje ändring av verktygsbanan eller av själva verktyget är omedelbart synlig i simuleringen.