Redigera ett CNC-program

När CIMCO Edit v7 är installerat på din dator är det första steget att använda den för att öppna ett CNC-program. Detta görs genom att först öppna CIMCO Edit v7 genom att dubbelklicka på skrivbordsikonen och sedan välja 'ISO Fräsning' som lämplig filtyp. I detta exempel öppnar vi CNC-fräsfilen 4202.nc från mappen 'CNC programs of type 4000' (Klicka här för att ladda ner en zip-fil med CNC-program).

Huvudprogrammet kallas 4202.nc FLANGE (FL) och innehåller de två underprogrammen 4002.nc och 4003.nc. Programmet 4002.nc är konturfräsningen av FL-Utsida och 4003.nc är konturlayouten för FL-Insida. Eftersom blocknumreringen inte är enhetlig för alla filer bör du ordna blocknumren med ett intervall på 10 för hela programmet MPF4202.nc.

Klicka på den lilla dialogikonen i (Ribbon)-menyn Blocknummer under fliken 'NC-Funktioner' för att öppna dialogrutan Konfigurera blocknumrering. Ställ in de önskade parametrarna i dialogrutan "Blocknummer - ISO Fräsning" enligt FL-programfilen 4202.nc (se NC-programmet FLANGE (FL)).

Starta fönstret för inställningar av blocknummer.

Ta nu bort de gamla blocknumren genom att klicka på ikonen Ta bort och sätt sedan in de nya blocknumren genom att klicka på Omnumrera.

Detta säkerställer att blocknumren för hela programfilen 4202.nc är jämnt fördelade. Observera att inga kommentarsrader som börjar med parentes eller ett %-tecken numreras.

För mer information om underprogrammen SPF4002 och SPF4003 klicka på ikonen Simuleringsfönster under fliken Simulering. Detta kommer att visa en trådsimulering av det aktuella fönstret och visualisera alla verktygsbanor av CNC-programmet MPF4202.

Klicka på Start / Stopp i det nedre högra hörnet av simuleringsfönstret för att visa en dynamisk simulering av verktygsbanorna.

Verktyget T6 kan ses gå från position för verktygsbyte (X-100, Y0, Z40) till utsidan av konturen för ingång / utgång med cirklar på en radie av 5 mm. På samma sätt rör sig verktyg T14 till den inre konturen.