Filjämförelse med CIMCO Edit v7

Funktionen Filjämförelse är ett mycket användbart verktyg för CNC-programmerare och produktionsingenjörer. Det används för att undersöka (och förändra) CNC-kommandon i ett program som har 'optimerats' från ett ursprungligt program. Beroende på det aktuellt använda materialet som används kan maskinoperatören behöva korrigera varvtal, matning, eller både och i ett befintligt program. Med Filjämförelse kan CNC-programmeraren jämföra filer för att se eventuella ändringar som tidigare har gjorts av maskinoperatören - särskilt när det gäller ökningar av verktygsslitage som identifierats genom verktygshanteringen.


Med hänvisning till blocket med de markerade S- och F-kommandon kan den ansvarige för CNC-produktionen diskutera en optimal lösning för lägre verktygsslitage med maskinoperatören.


I detta fall var den åtgärd som vidtogs att göra en kompromiss för värdena S380 och F300, men att behålla det befintliga Z-värdet (Z50) i det nya underprogrammet. Alla andra ändringar skulle kvarstå.

Klicka på ikonen Nästa skillnad för att använda Filjämförelse till att navigera från den första skillnaden (CNC underprogramnummer) direkt till nästa skillnad (T28 - T6), och (S350 F250 - S400 F200) till (Z50 - Z40) där Z-värdena är markerade:


Om du klickar på synkroniseringsikonen Synkronisera till höger kommer värdet Z40 i det högra fönstret att skrivas över med Z50 från det vänstra.

Nu kan det vänstra fönstret (underprogram 4082.nc) stängas genom att klicka på ikonen Stäng vänster fönster. Värdena S350 och F250 kan nu ändras till de nya värdena S380 och F300.


Om du stänger det redigerade underprogram SPF4002 visas dialogrutan Spara:


Klicka på 'Ja' för att spara alla ändringar i det nya underprogram SPF4002.

Efter att ha ersatt det gamla SPF4002 med det nya SPF4002 i huvudprogram filen MPF4202 är vi nu redo för bearbetningen.