Introduktion till CIMCO Edit v7

CIMCO Edit v7 är utformad med redigering av CNC-program i åtanke. Den har ett standard Windows användargränssnitt, och funktioner i CIMCO Edit v7 kan aktiveras via Ribbon-menyerna. Detta hjälper dig att hitta de nödvändiga kommandona på ett snabbt och enkelt sätt.

Kommandona är ordnade i logiska grupper under 5 flikar:

Via flikarna kan du få tillgång till nödvändiga funktioner och konfigurera inställningar för att ändra parametrar.

I följande avsnitt hittar du några praktiska exempel på de ovannämnda funktionerna. Några av dessa kan i korthet beskrivas på följande sätt: