Ta emot ett CNC-program

Tre överföringsfunktioner under 'Ta emot' förklaras kortfattat nedan:

Gammal eller ny CNC-programfil?

Om du klickar på knappen Ta emot fil kommer filen att tas emot direkt till disken utan att för öppna den i editorn.

Filen kan vara en helt ny fil eller en nyare version av en gammal fil. För att hjälpa dig att avgöra vilka åtgärder som ska göras visas en dialogruta med alla CNC-program som sparats i den aktuella katalogen:


Om du väntar på en ny version av exempelvis 4040.nc, klicka på 4040.nc, men om du vill ta emot en ny CNC programfil (t.ex. 4444.nc) anger du programmets namn i fältet 'Filnamn'. Efter att filen har sparats visas Mottagningsstatus för filen:


Systemet väntar nu på att filen skall tas emot.

Slå över till Snabb mottagning

Ett annat sätt att ta emot filer hittar du genom att klicka på knappen Ta emot. Fönstret för mottagningsstatus visas:


Som det framgår har inget filnamn angivits. När detta fönster visas, väntar datorn (t.ex. DNC-servern) på att ta emot en fil.

När överföringen är klar visar statusfönstret antalet mottagna bytes och rader, antalet överföringsfel, förfluten tid i sekunder, överföringshastigheten i tecken per sekund (CPS, characters per second), och statusen "Klar":


Om du klickar på 'OK' kommer det mottagna programmet att öppnas i ett nytt editor-fönster för vidare redigering.

Brådskande mottagning

Om maskinoperatören vill ha ditt godkännande för en "ändring i sista minuten" av det faktiska CNC-program, (t ex 4042.nc), kan du ta emot det direkt till skärmen genom att klicka på knappen Ta emot i aktuellt fönster.

Följande varning kommer visas:


Genom att svara "Ja" kommer en mottagningsstatus att visas för den nya 4042.nc som du väntar på:


Om filöverföringen har lyckats klickar du på OK.


Du kommer nu att se de förändringar som maskinoperatören vill göra och som du kan acceptera eller avvisa: