Överföring av ett CNC-program

Enligt RS-232-C kräver en asynkron dataöverföring en beprövad trådbunden eller trådlös datalänk och en identisk uppsättning av båda sidor - DNC server och CNC-styrning.

Klicka på fliken Överföring.

Klicka på ikonen DNC inställningar i Ribbon-menyn inställningar. De seriella portinställningar för 'Maskin 2' i vårt exempel ska ha följande värden:


Skapa en mapp för överföring och en annan för mottagning av CNC-program, t.ex. på skrivbordet i DNC-servern. (Org) står här för Originalprogram, (Opt) står för program sparade för Optimering.


För att koppla dessa mappar till programmet välj undermenyn Kataloger från dialogrutan inställningar och ange där sökvägarna till katalogerna.


Efter att du har kopierat huvudprogrammet 4204.nc till mappen 'CNC-program för överföring(Org)' och har förberett CNC:n för mottagning klickar du på Skicka fil i Ribbon-menyn Överföring för att överföra filen 4204.nc till CNC-maskinen.

När dataöverföringen är slutförts visas informationen 'Överföringen slutförd':


Funktionen 'Överföring' erbjuder även ytterligare ett alternativ för direkt överföring av CNC-programmet från det aktuella fönstret genom att klicka på knappen Skicka.

På detta sätt är det möjligt att skicka ett korrigerat eller optimerat CNC-program till den förbereda maskinen utan att spara det först.

Om du bara vill skicka några block från det nuvarande CNC-program markerar du de önskade raderna och klicka på nedåtpilen vid knappen för Skicka (se nedan) och klicka sedan på 'Skicka markerade rader'.


Om till exempel 3 rader av MPF4204.nc har markerats och skickats visas följande information på DNC serverns skärm efter att överföring har slutförts:


Nästa avsnitt kommer att visa hur man tar emot ett CNC-program.