Installation

För att installera CIMCO Edit v7 följer du instruktionerna nedan.

1. Lokalisera installationsfilerna

Om du har fått CIMCO Edit v7 på en CD-ROM öppnar du katalogen CIMCO Edit v7 på Cd:n. Om du har fått CIMCO Edit v7 via e-post sparar du filen i en temporär katalog.

2. Kör installationsprogrammet

Starta installationen genom att klicka på CIMCO Edit v7 installationsprogram:

CIMCO Edit v7 installationsprogram.

3. Kopiera din licensnyckel

Om du inte har en licensnyckel men vill installera en utvärderingsversion går du vidare till nästa steg.

Om du har fått en licensnyckel från CIMCO installerar du den genom att dubbelklicka på filen "(namn)-license.key" när installationen är klar. Detta öppnar CIMCO Licensnyckelhanterare. Klicka på knappen Installera för att installera Licensnyckeln.

4. Starta editorn

När installationen är klar och du har kopierat din licensnyckel är du redo att starta editorn för första gången. Klicka på programikonen på skrivbordet.

CIMCO Edit v7.

Efter editorn har startat, kontrollera att ditt företagsnamn visas i fältet Licensierat till i Om-rutan. Om så inte är fallet är licensnyckeln inte korrekt installerad. Vänligen upprepa punkt nr. 3 för att korrekt installera licensnyckeln.

Om du kör en utvärderingsversion är licensnamnet Demo version.