Solid

I det här avsnittet beskrivs funktionen Solid och simulering av en solid modell.

Den solida modellen är endast tillgänglig för fräsning när du använder alternativet simuleringsfönster.

Menyn för Solid.

param

Solid modell

Visar/döljer den solida modellen.

Klicka på denna ikon för att växla mellan en vy av verktygsbanorna och en solid visualisering med verktygsbanor.

param

Zooma / Rita om solid

Skapar en solid modell från den aktuella vyn.

Klicka på denna ikon för att generera en solid modell av arbetsstycket baserat på de inställningar som anges i Solid inställningar. Du kan välja om verktygsbanorna ska visas eller döljas när en solid modell visas.

När det här alternativet är aktiverat kommer programmet att kontrolleras för kollision vid dynamisk simulering. Kollisionskontrollen aktiveras i dialogrutan för Solid inställningar.

När en kollision detekteras stoppas simuleringen ett block före kollisionen - både i den grafiska simuleringen och NC-programmet.

param

Solidinställningar för fräsoperationer

Klicka på ikonen för att konfigurera den Solida modellen och alternativen för den solida simuleringen. De specificerade dimensioner på arbetsstycket är de minsta och största X, Y, Z-värdena i ditt NC-program. Om du vill öka eller minska dimensionerna för att få en mycket jämnare verktygsbanan kan du klicka en eller flera gånger på motsvarande knapp (+5% eller -5%) för att erhålla de önskade dimensionerna. Använd knappen Avrunda för att runda av dimensionerna för arbetsstycket.

Dialogrutan Solid inställningar för fräsning

I fall alternativet Automatisk skanning av arbetsstycket är aktiverat skannas dimensionerna på arbetsstycket automatiskt från NC-filen. För att ange dimensioner inuti ett NC-program lägger man till en kommentar med följande upplägg:

Decimaltal stöds. Ett +/- tecken måste vara framför varje värde.

Inmatningsfält inaktiveras när arbetsstyckets dimensioner har hittats och automatisk skanning av arbetsstycke är aktiverad.

Med alternativet Lås arbetsstyckets dimensioner kan du låsa dimensionerna på arbetsstycket till en maskin. Arbetsstyckets värden sparas i maskinens inställningar och är tillgängliga för används i andra NC-program. Detta är särskilt användbart när man testar olika NC-program på en maskin.

param

Solidinställningar för svarvoperationer

Klicka på denna ikon för att konfigurera den Solida Modellen för Solid Animation. De angivna måtten på arbetsstycket är de största värdena i ditt NC-program och Position på Z beräknas utefter dessa värden. Använd knappen Avrunda för att avrunda arbetsstyckets dimensioner och klicka på Återställ för att återgå till arbetsstyckets ursprungliga värden.

Dialogrutan Solid inställningar för svarvning

Med alternativet Lås arbetsstyckets dimensioner kan du låsa arbetsstyckets dimensioner till en maskin. Markera detta fält för att sparar arbetsstyckets värden i maskininställningarna så att de är tillgängliga för användning i andra NC-program. Detta är särskilt användbart när man testar olika NC-program på maskinen.

Arbetsstyckets dimensioner är tillfälligt låsta och kommer inte att vara tillgänglig när CIMCO Edit v7 startas om.