Verktyg

Detta avsnitt beskriver simuleringsfunktionen Verktyg. Funktionerna i denna meny styr återgivningen av verktygen i simuleringen.

Verktygsmenyn.

param

Visa/dölj verktyg

Välj det här alternativet för att visa eller dölja verktyget i simuleringen.

param

Visa verktygshållare

Välj det här alternativet för att visa eller dölja verktygshållaren i simuleringen.

param

Visa verktyg transparent

Välj det här alternativet för att visa verktyget transparent.

param

Visa verktygsfärger

Välj det här alternativet för att visa verktygsfärger.

param

Visa verktygsvektor

Välj det här alternativet för att visa verktygsvektorn.

param

Konfigurera verktyg

Klicka på den här ikonen för att konfigurera verktygstyper, färger och verktygsbibliotek.

Genom att klicka på denna ikon öppnas verktygsbiblioteket. Här kan du välja ett verktyg från verktygslistan i den nedre halvan av fönstret, dubbelklicka för att se verktygsdimensionerna. Du kan också ändra en eller fler dimensioner på verktyget, ange ett verktygsnamn och tilldela det till det öppnade CNC-programmet. Klicka på OK för att spara verktygsinformationen i verktygsbiblioteket.

I den här dialogrutan kan du ladda och spara verktygsbibliotek. Verktygsbibliotek är speciellt användbara för maskiner med fast verktygsposition.

När du klickar på Öppna/Spara verktygsbibliotek i verktygskonfigurationsfönstret (både för fräsning och svarvning) öppnas följande dialogruta:

Öppna/Spara verktygsbibliotek

Spara det aktuella verktygsbiblioteket genom att klicka på Byt namn och ange ett nytt namn. Du öppnar ett verktygsbibliotek genom att välja önskade verktygsbiblioteket och klicka på OK. Om du vill ta bort ett verktygsbibliotek markerar du det verktygsbiblioteket du vill ta bort och klickar på Ta bort.