Filtyper

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar inställningarna för Filtyp. Ikonen låter dig komma åt den globala konfigurationen för filtyp.

Inställningarna för Filtyper avgör hur man utför omnumrering, letar efter verktygsbyten, konfigurerar simuleringsinställningar, färger, var du vill spara filer, m.m.

Menyn filtyper

param

Filtyper

Använd den här rullgardinsmenyn för att välja filtypen som bestämmer färg, syntax, m.m.

param

Färger

Öppnar menyn för att konfigurera färgmarkering.

param

Konfigurera blocknumrering

Öppnar menyn för att konfigurera blocknumrering.

param

Kataloger / Filnamnstillägg

Öppnar menyn för att konfigurera kataloger och filnamnstillägg.

param

Maskinmallar

Öppnar menyn för att konfigurera specifika parametrar för maskinmallar.

param

Övriga inställningar

Öppnar menyn för att konfigurera övriga maskininställningar.

param

Konfigurera filtyper

Här kan du konfigurera inställningarna för filtyper. Filtypen bestämmer färger, syntax, etc.