Gå till

Detta avsnitt beskriver de funktioner som används för att gå igenom skillnaderna som hittas i en filjämförelse.

Menyn Gå till.

param

Nästa skillnad / Ctrl+Pil ner

Markören hoppar till nästa skillnad.

param

Föregående skillnad / Ctrl+Pil upp

Markören hoppar till föregående skillnad.

param

Gå till första skillnaden

Markören flyttas till raden med den första skillnaden.

param

Gå till sista skillnaden

Markören flyttas till raden med den sista skillnaden.