Övrigt

Detta avsnitt beskriver övriga funktioner som används för filjämförelse.

Menyn Övrigt

param

Spara jämförelse till fil

Spara resultatet av filjämförelsen till en fil.

param

Visa skillnader stegvist

Genom att aktivera denna funktion är möjlighetenerna för förändring begränsad till raden med skillnaden, dvs den rad där markören är placerad.

Exempel: Om funktionen är aktiverad och markören är placerad på den andra raden i ett tre rader långt rött block, då kan texten på den här raden synkroniseras från vänster till höger eller från höger till vänster. Den första och den tredje raden i blocket påverkas inte av åtgärden och fortsätter att visa skillnaderna i rött.

Klicka på ikonen eller öppna dialogrutan Konfigurera filjämförelse för att aktivera funktionen Visa skillnader stegvist.

param

Konfigurera

Konfigurera inställningarna för funktionen filjämförelse. Du kan ställa in de olika parametrarna för filjämförelse i dialogrutan Konfigurera filjämförelse. Beteendet på filjämförelse-funktionerna ändras genom maskintypinställningarna.

Om du vill ändra konfigurationen när en filjämförelse redan är öppen måste du först avsluta den pågående filjämförelsen med ikonen och sedan starta en ny filjämförelse med ikonen .

I dialogrutan "Konfigurera filjämförelse" nedan kan olika filjämföre alternativ väljas genom att markera kryssrutorna.

Konfigurera filjämförelse

Exempel på filjämförelse

Resultaten från två filjämförelser med olika inställningar, Visa alla skillnader och Markera endast förändringar, visas som exempel.

Visa alla skillnader

När det här alternativet är aktiverat blir alla rader med minst en skillnad gråa i båda fönsterna och skillnaden markeras med rött.

Om du flyttar markören med hjälpa av ikonen till en rad med en skillnad blir hela raden färgad röd. Om efterföljande rader också innehåller skillnader blir blocket rödmarkerat. Du kan använda ikonen för att synkronisera en eller flera markerade rader från vänster till höger eller från höger till vänster med ikonen .

När text kopieras från ett fönster till ett annat är inga rader markerade. Detta beror på att texterna i båda fönstren är identiska.

Markera endast förändringar

När det här alternativet är aktiverat blir alla rader med minst en skillnad gråa i båda fönsterna, men endast skillnaden markeras med rött.

Om det finns skillnader i efterföljande rader och markören flyttas till den första raden med hjälp av ikonen blir alla rader grå och texten blir rödmarkerad. Du kan synkronisera markerade block från vänster till höger med ikonen eller från höger till vänster med ikonen .

Mer information om konfiguration av filjämförelse finns under Konfigurera filjämförelse.

Resultat av filjämförelse med alternativet Visa alla skillnader.

Resultat av filjämförelse med alternativet Markera endast förändringar.