Överföring

I det här avsnittet beskrivs de funktioner som är kopplade till att skicka filer till och från CNC-maskiner. Funktionerna kan nås genom fliken Överföring. Verktygsfältet visas nedan, och bredvid varje ikon visas kommandonamnet.

Med DNC alternativet för CIMCO Edit v7 kan användaren skicka CNC-program från en dator till en CNC-maskin eller ta emot program från en CNC-masikn. Det är också möjligt att överföra CNC-program till / från flera CNC-maskiner samtidigt.

Överföringsmenyn

param

Skicka fil

Skickar en fil till en vald maskin.

Klicka på denna ikon för att öppna sökfönstret för filen som ska skickas. Efter att ha öppnat den markerade filen visas fönstret Överföringsstatus som visar överföringsdata och förloppet för den aktuella överföringen.

Klicka på pilen under ikonen för att få en rullgardinsmenyn med de senaste skickade filerna att välja mellan.

param

Skicka

Överför det aktuella CNC-programmet till en vald maskin.

param

Skicka valda rader

Skickar de markerade blocken i CNC-programmet till en vald maskin.

param

Ta emot fil

Tar emot ett CNC-program från en vald maskin och sparar det som en fil utan att öppna det.

Klicka på denna ikon för att öppna dialogrutan Ta emot fil för filen som skall tas emot. Ange ett namn för det begärda CNC-programmet och tryck på Spara. Dialogrutan Mottagningsstatus visas med överföringens status.

Klicka på pilen under ikonen för att få en rullgardinsmenyn med de senaste mottagna filerna att välja mellan.

param

Ta emot

Tar emot ett CNC-program från en vald maskin och öppnar det i ett nytt fönster.

param

Ta emot i aktuellt fönster

Tar emot filen in i nuvarande fönster.