Fönster

Detta avsnitt beskriver hur subfönstren innehållande CNC-program kan ordnas.

Klicka på Fönster i övre högra hörnet på Ribbon-menyn. Detta kommer att öppna en rullgardinsmeny med fyra visningslägen av programmen.

Fönstermenyn

Kaskad

Placerar de öppna filerna i en överlappande kaskad i fönstret.

Ordna ikoner

Ordnar ikonerna för minimerade CNC-program i det nedre vänstra hörnet av fönstret.

Horisontellt

Placerar de öppna filerna i horisontella redigeringsfönster i programfönstret.

Vertikalt

Placerar de öppna filerna i vertikala redigeringsfönster från vänster till höger.

Namnen på de öppna filerna listas i den nedre delen av rullgardinsmenyn. När du klickar på en fil för att markera den, kommer filen markeras med en bock i början av raden. Den övre delen av dialogrutan markeras och motsvarande flik aktiveras i redigeringsfönstret. Detta gör att du kan se vilket fönster du har aktiverat.