Använda Editorhjälpen

Detta avsnitt beskriver hur du använder hjälpsystemet i CIMCO:s produkter.

En standard Windows-hjälpfil finns tillgänglig via rullgardinsmenyn Hjälp genom att klicka på Editorhjälp.

Hjälpmenyn