Portkonfiguration

Om du vill ändra inställningarna för DNC väljer du DNC inställningar från fliken Överföring eller klickar du på ikonen för DNC inställningar i överföringsmenyn.

Dialogrutan för den grundläggande portkonfiguration visas nedan:

Grundläggande portkonfiguration.

Serieportsinställningar

param

Port

Lista över datorns seriella portar. Markera den du vill använda för den här maskinkonfiguration.

param

Baudhastighet

Överföringsheten i bitar per sekund. Välj önskad överföringshastighet från rullgardinsmenyn.

param

Stoppbitar

Välj antalet stoppbitar som läggs till efter varje tecken i kommunikationen för att separera databitar.

Antalet stoppbitar som krävs beror på styrsystemet. Se referensmanualen för mer information.

param

Databitar

Välj antalet bitar för varje tecken. Som standard används 7-bitars ASCII-kod för NC-dataöverföring.

param

Paritet

Paritet är en metod för felkontroll som visar om en överföring lyckades eller inte genom att lägga till en "paritetsbit" (När du använder 7-bitars ASCII-kod för dataöverföring blir pariteten den 8:e biten) för att säkerställa att antalet bitar med värdet '1' i en uppsättning bitar är jämn eller udda.

Metoden kan användas i olika lägen:

Endast för särskilda fall (teständamål):

Inställningar för flödeskontroll

param

Flödeskontroll

Typ av handslagsförfarandet för att synkronisera kommunikationen mellan datorn och CNC-styrning. Det finns två typer av flödeskontroller:

Mjukvaruhandskakning använder XOn/XOff ASCII-tecknen.
Hårdvaruhandskakning använder kontrollsignalerna RTS/CTS i RS-232-kommunikationen.

Du kan välja en av följande metoder för flödeskontroll från rullgardinsmenyn:

param

Använd DTR

Markera den här rutan för att sätta DTR till högt.

param

Använd RTS

Markera den här rutan för att sätta RTS till högt.

Avancerade portinställningar

param

Kontrollera pariteten

Om du vill att CIMCO Edit v7 ska rapportera paritetsfel markerar du rutan Kontrollera pariteten. Varje gång ett fel inträffar infogas det specificerade tecknet i filen på mottagarsidan.

Icke standardiserade XOn och XOff-tecken kan specificeras.

param

Infoga vid paritetsfel

Använd det här fältet för att ange ett tecken som ska infogas i den mottagna filen om ett paritetsfel inträffar vid mottagning av data. Om fältet lämnas tomt infogas inget tecken.

param

XOn-tecken

Använd det här fältet för att ange ett tecken för XOn. Om fältet lämnas tom används standard tecknet för XOn. Om din maskin behöver ett icke-standard XOn-tecken kan du ange det här.

param

XOff-tecken

Använd det här fältet för att ange ett tecken för XOff. Om fältet lämnas tom används standard tecknet för XOff. Om din maskin behöver ett icke-standard XOff-tecken kan du ange det här.

Du kan specifisera tecknen för XOn, XOff och Infoga vid paritetsfel genom att skriva in ASCII-tecket, dvs ange $ för att få ASCII-tecken 36 eller så kan du ange ASCII-värdet så här \36.