Programflikar

Funktionerna i CIMCO Edit v7 aktiveras med hjälp av respektive ikoner i Ribbon-menyn. Kommandona är ordnade i logiska grupper på flikar.

Om funktionen kan aktiveras genom Ribbon-menyn eller ett kortkommando, visas ikonen eller genvägen bredvid kommandonamnet.

Genom att klicka på den lilla nedåtpilen bredvid en ikon får du tillgång till ytterligare alternativ och funktioner.