Editor inställning

Genom att klicka på Editor i menyn för allmänna inställningar visas editorfönstret (se nedan). I det här fönstret kan du konfigurera inställningarna för editorn.

Konfigurationsrutan Editor inställningar

Editor inställningar

param

Tangentbordeacceleration

Låter din markör förflyttas snabbare.

param

Varna om ångra inte kan utföras

När detta är aktiverat kommer du att varnas när du är på väg att göra något som inte kan göras ogjort (t.ex. omnumrering av en stor fil). Om detta är avaktiverat kommer ingen sådan varning visas.

param

Vertikal rullningslist

Aktiverar en vertikal rullningslist.

param

Horisontell rullningslist

Aktiverar en horisontell rullningslist.

param

Inaktivera backspace i början av raden

Förhindrar att raderna sammanfogas med hjälp av backstegstangenten.

param

Ersätt uppifrån

Alla sök och ersätt funktioner startar automatiskt från början av filen.

param

Ersätt tabb med mellanslag

Infogar blanksteg när tabbtangenten används och ersätter befintliga tabbar med mellanslag när en fil öppnas.

param

Visa radnummer

Markera det här fältet för att visa radnummer.

param

Visa antal ersättningar

Visar antalet strängar som ersattes efter att funktionen Ersätt alla har använts.

param

Använd virtuellt utrymme

Tillåter markören att förflyttas dit ingen text för närvarande finns.

param

Fyll ut med tabulatorer

Använd tabbar för att fylla ut stora utrymmen i det virtuella utrymmet. (Se Använd virtuellt utrymme ovan.)

param

Ta bort ASCII 0:or

Markera det här fältet för att ta bort ASCII 0:or från filen. Om du inte markerar det här alternativet ersätts ASCII 0:or med ASCII 128.

Om du överför filer med 7 databitar kommer ASCII 128 bli ASCII 0.

param

Radbryt sökningar

Markera det här fältet om sökningar ska fortsätta sökningen från början av filen om ingen matchning hittas före slutet av filen.

param

Alltid VERSALER

Markera det här fältet om infogad text alltid ska vara i VERSALER (STORA BOKSTÄVER).

param

Kom ihåg matematiska värden

Kom ihåg de senaste värdena som användes i de matematiska funktionerna.

Radläge

param

"Drag-and-drop" textredigering

När det här alternativet är aktiverat kan du dra en markerad text till en ny plats.

param

Kopiera utan att markera

Gör att du kan kopiera raden vid markören utan att markera den.

param

Flytta inte markören efter klistra in

När det här alternativet är markerat kommer markören inte flyttas till slutet av den inklistrade texten utan vara kvar i början av texten.

param

Markera till slutet av raden

Om en hel rad markeras fortsätter markeringen över det virtuella utrymmet till sidan av fönstret.

Teckensnittsinställningar

param

Detta fält visar ett exempel på det valda teckensnittet. Klicka på ikonen Välj typsnitt till höger för att ändra det teckensnitt som används i redigeringsfönstret.