Filjämförelse

För att konfigurera filjämförelse välj Filjämförelse från menyn Filtyper från den vänstra sidan i editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen för Konfigurera i menyn Övrigt i filjämförelse-fliken. Inställningsrutan för filjämförelse visas nedan:

Inställningsrutan för filjämförelse.

Konfigurera filjämförelse

param

En rad i taget

Använd det här alternativet för att stega genom flera på varandra följande skillnader. Endast skillnaden på den aktuella raden markeras.

param

Visa alla skillnader (Ingen redigering)

Markera detta fält för att visa alla rader med minst en skillnad och alla skillnader är markerade.

param

Hoppa till nästa skillnad efter synk.

När du väljer det här alternativet kommer editorn att hoppa till nästa skillnad efter att du har synkroniserat en skillnad.

param

Använd tabb för att växla fönster

Välj det här alternativet om du vill använda tabb för att växla mellan de två filerna som jämförs. Du kommer inte att kunna sätta in tabbar i någon av filerna när det här alternativet är aktiverat.

param

Markera endast förändringar

Väljs detta alternativ kommer alla rader med minst en skillnad att aktiveras men bara skillnaden kommer att markeras, inte hela raden.

param

Använd smart markering

Väljs detta alternativ kommer inte bara delar av ett kommando markeras utan fullständiga kommandot om det innehåller minst en skillnad.

Alternativ för Ignorera

param

Ignorera blocknummer

Värdena på blocknummer kommer att ignoreras. Likaså förekomst/avsaknad av blocknummer (dvs det faktum att det finns blocknummer i en fil och inte i den andra kommer att ignoreras).

param

Ignorera mellanslag

Blanktecken kommer att ignoreras. Blanktecken är mellanslag (ASCII 32) och tabb (ASCII 9).

param

Ignorera kommentarer

Allt inom en kommentar kommer att ignoreras. För att detta ska fungera måste du ha angett rätt tecken för kommentarstart t.ex. '(' och Kommentarslut t.ex. ')' för denna maskinmall under fliken maskinmallar.

param

Ignorera bokstavsstorlek

Om det här alternativet är markerat kommer bokstavsstorleken ignoreras, dvs om ett program innehåller gemener och det andra versaler för samma kommando.

param

Ignorera nummerformat

Inledande och avslutande nollor kommer att ignoreras, likaså valfria '+'-tecken, dvs 'X+14.10' matchar 'X14.1' om detta alternativ används.

Utskriftsalternativ

param

Endast skillnader skrivs ut

Markera det här fältet för att endast skriva ut rader med skillnader mellan två filer.

Inställningarna för filjämförelse påverkar endast den valda filtypen.