Filtyper

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar filtypsinställningar.

Filtypsinställningar avgör hur man utför omnumrering, letar efter verktygsbyten, jämför filer, ställer in simulering, ställer in färger, var du vill spara filer, etc.

Färger, blocknummer, simulering, filjämförelse, etc. konfigureras individuellt för varje filtyp.

Filtyp är en makro-fil som innehåller specifika egenskaper för bearbetningstypen (t.ex. svarvning, fräsning etc.), programkoder (ISO G-kod, Heidenhain, vanlig text), och kommandon (omnumrering, verktygsbyten, färger, simulering etc.).

Filtyperna ISO Svarvning, ISO Fräsning, Heidenhain TNC och textfil är integrerade i CIMCO Edit v7. Du kan lägga till nya filtyper t.ex. Svarvning genom att modifiera befintliga makron eller infoga dina egna makron. Information om hur du går tillväga finns i avsnittet Konfigurera makron.

För att konfigurera Filtyperna väljer du Globala inställningar i Editor-fliken eller klickar du på konfigurationsikonen . Detta kommer att öppna Editorinställningarna. Klicka på Filtyper i vänstra trädet i dialogrutan för inställningar. Följande dialogruta visas:

Överblick över Filtyper.

Filtyper

Detta fält visar en lista över definierade filtyper. Använd Upp/Ner-pilarna för att flytta den valda filtypen uppåt eller nedåt på listan.

param

Ta bort

För att ta bort en filtyp, markera den och klicka på knappen Ta bort. Du uppmanas att bekräfta borttagningen.

param

Byt namn

Klicka på den här knappen för att byta namn på den markerade filtypen. För att byta namn på en filtyp markerar du den och klickar sedan på knappen Byt namn.

param

Lägg till

Klicka på den här knappen för att lägga till en ny filtyp.

För att lägga till en ny filtyp klickar du på knappen Lägg till. Följande fönster visas:

Lägg till en ny filtyp.

Skriv in namnet på den nya filtypen, välj en filtypsmall från listan och klicka på OK. Klicka på Avbryt om du vill avbryta åtgärden.