Globala färger

Detta avsnitt beskriver hur du konfigurerar de allmänna färginställningarna. Här kan du skapa dina egna färger för programsimulering etc. och CNC-Calc-fönstret (bakgrund, axlar, kontur, etc.).

För att konfigurera globala färger klickar du på Globala färger i det vänstra fönstret i dialogrutan. Följande dialogruta visas:

Dialogrutan Globala färger.

Globala färger

Om du snabbt vill ändra en specifik färg väljer du den från listan och flyttar reglagen för att få önskad färg.

param

Välj färg

Klicka på den här knappen för att välja en fördefinierad färg från listan eller skapa en egen färg.

param

Förval

Klicka på den här knappen för att använda standardfärgen för den valda funktionen.