Öppna/Spara

För att konfigurera parametrarna Öppna/Spara välj Filtyper från den vänstra trädmenyn i inställningsfönstret och klicka sedan på Öppna/Spara eller klicka på ikonen för Kataloger/Filnamnstillägg i menyn Filtyp i Editor-fliken. Konfigurationsrutan för Öppna/Spara visas nedan.

Konfigurationsrutan för Öppna/Spara.

Öppna/Spara

param

Standard filnamnstillägg

Ange standard filnamnstillägg som ska användas för den valda filtypen. Nya filer som sparas kommer att få detta filnamnstillägg såvida inget annat anges i fönstret Spara som.

param

Registrera standard filnamnstillägg

Markera det här fältet för att registrera det angivna standard filnamnstillägget. När ett filnamnstillägg har registrerats i Windows öppnas automatiskt filer med det angivna filnamnstillägget i editorn när man dubbelklickar på dem i utforskaren.

param

Ytterligare filnamnstillägg

Definiera ytterligare filnamnstillägg associerade med din maskintyp. Filnamnstillägg bestämmer vilken typ av fil du vill öppna (endast filer med tilläggen definierade här visas i fönstret Öppna fil). Du kan ange mer än ett filnamnstillägg med ett komma ',' som separator.

Exempel: För att associera filnamnstilläggen .ISO och .NC, ange ISO, NC.

param

Registrera ytterligare filnamnstillägg

Markera det här fältet för att registrera de ytterligare angivna filnamnstilläggen. När ett filnamnstillägg har registrerats i Windows öppnas automatiskt filer med det angivna filnamnstillägget i editorn när man dubbelklickar på dem i utforskaren.

param

Standard sökväg för öppna

Denna funktion specificerar standardsökvägen för att öppna filer vilket är dit dialogrutan Öppna fil först pekar mot. Om ingen sökväg anges används den senaste katalogen du öppnade en fil från. Klicka på katalogknappen för att leta efter en lämplig sökväg.

param

Standard sökväg för spara

Denna funktion specificerar standardsökvägen för att spara filer vilket är dit dialogrutan Spara fil först pekar mot när du vill spara en ny fil av den valda typen eller när du använder Spara som. Om ingen sökväg anges används den senaste katalogen du sparade en fil i. Klicka på katalogknappen för att leta efter en lämplig sökväg.

param

Använd separata kataloger för öppna/spara

När detta fält är markerat kommer editorn att minnas den senaste positionen separat för öppna respektive spara.

Backup/Spara

param

Intevall för autospara

Välj tiden på intervallet för autospara från denna lista. Autospara sparar filen med jämna mellanrum och skriver över den ursprungliga filen.

param

Spara med radmatningstyp

Använd det här fältet för att ange radmatningstypen som används när du sparar filer.

UNICODE-filer

param

Meddelande när UNICODE laddas

Visar ett meddelande när en UNICODE-fil öppnas.

param

Fråga om filer ska sparas i UNICODE

Markera detta fält om filer ska sparas i Unicode.

param

Spara alltid filer i UNICODE

Markera fältet om filer alltid ska sparas i UNICODE.

param

Spara alltid filer som vanlig text

Markera fältet om filer aldrig ska sparas i UNICODE.

Inställningarna för Öppna/Spara påverkar endast den valda filtypen.