Maskin

För att konfigurera maskinspecifika tecken och kommandon välj Maskin från menyn Filtyper från den vänstra sidan i editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen för Maskinmallar i menyn Filtyp i Editor-fliken. Inställningsrutan för maskintyper visas nedan:

Inställningsrutan för Maskintyp

Specialtecken

param

Kommentarstart

Ange tecknet för kommentarstart här, till exempel (.

param

Kommentarslut

Ange tecknet för kommentarslut här, till exempel ).

param

Hoppa över block

Ange tecknet för att hoppa över block här. Om du inte vill ha ett tecknet för att hoppa över block lämnar du fältet tomt.

param

Decimalkomma

Ange decimaltecken här (decimalkomma eller kommatecken).

param

Start av flerradskommentar

Använd det här fältet för att ange strängen för start av flerradskommentar.

param

Slut på flerradskommentar

Använd det här fältet för att ange strängen för slut på flerradskommentar.

param

Hoppa över block efter blocknummer

Markera det här fältet om en blockannullering skall införas efter blocknumret. Om du lämnar det här fältet omarkerat kommer blockannulleringen införas precis innan blocketnumret.

Du kan ange ett annat blockannulleringstecknet i fältet Hoppa över block, om det behövs.

param

Decimalkomma på num. tangentbordet

Markera detta fält om decimaltangenten på det numeriska tangentbordet ska sätta in det decimalkomma som anges ovan.

param

Aktivera flerradskommentarer

Markera det här fältet för att möjliggöra färgning av flerradskommentarer.

NC-koder

param

Verktygsanrop

Använd det här fältet för att ange prefixet för verktygsanrop.

Exempel: Om verktygsnumret anges som T010101, ange T i detta fältet.

param

Verktygsväxling

Använd det här fältet för att ange kommandot för verktygsväxling. Om verktygsväxlingskommandot finns på samma rad som verktygsanropskommandot laddas verktyget omedelbart.

Exempel: N1230 T020202 M6.

param

Matning

Använd det här fältet för att ange prefixet för matningen.

Exempel: Om matningen anges som F1000, ange F i detta fält.

param

Spindelvarvtal

Använd det här fältet för att ange prefixet för spindelvarvtal.

Exempel: Om spindelvarvtalet anges som S1000, ange S i detta fält.

Enheter

param

Enhet för verktygsbanor

Välj enheten för verktygsbanor från denna rullgardinsmeny.

param

Enhet för matningshastighet

Välj enheten för matningshastighet från denna rullgardinsmeny.

param

Decimaler

Använd det här fältet för att ange antalet decimaler som visas i simulering etc.

param

Snabbmatning (mm / min)

Använd det här fältet för att ange snabbmatningen.

Maskininställningarna påverkar endast den valda filtypen.