Mazatrol Viewer

Detta avsnitt beskriver hur du ställer in Mazatrol Viewer. Med Mazatrol Viewer kan du öppna och visa Mazatrol filer direkt från din PC.

Mazatrol viewer kan visa binära filer utan header eftersom den bestämmer typen från filändelsen.

Mazatrol Viewer är en valbar tillvalsmodul och kräver därför en licensnyckel med Mazatrol Viewer aktiverat. Mazatrol Viewer aktiveras under insticksprogram i programintällningarna.

Mazatrol Viewer konfigurationsdialogen.

Mazatrol Viewer

param

Språk

Välj det språk som används för att visa Mazatrol datan.

param

Decimaler i Mazatrol Viewer

Använd det här fältet för att ange hur många decimaler ska användas för att visa värden i Mazatrol Viewer.

param

Visa TPC-Data

Markera det här fältet för att inkludera TPC-data när du öppnar Mazatrol-filer.

Teckensnittsinställningar

param

Detta fält visar ett exempel på det valda teckensnittet. Klicka på knappen Välj typsnitt till höger för att välja ett annat teckensnitt.