Flerkanalsläge

Med flerkanalsläget kan du visa CNC-program för 2 eller 3 kanalsmaskiner samtidigt och korrekt i editorn. NC-koderna för varje kanal visas automatiskt i ett eget fönster när motsvarande kod för Vänta anges.

För att konfigurera flerkanalsläget välj Flerkanalsläge från menyn Filtyper i det vänstra fönstret i editorns inställningsfönster eller klicka på ikonen Konfigurera flerkanalsläge i menyn Flerkanalsläge inom fliken för NC-Funktioner. Konfigurationruta för Flerkanalsläget visas nedan.

Fönstren kan synkroniseras med koder för vänta och redigering kan göras i alla fönster. Vänta-koder som matchar varandra visas i gult och saknade vänta-koder visas i lila.

Konfigurationruta för Flerkanalsläge.

Flerkanalsvisning

param

Aktivera flerkanalsvisning

Markera det här fältet för att aktivera flerkanalsvisning

param

Flerkanalstyp

Använd den här rullgardinsmenyn för att ange hur flerkanalsinformationen ska läsas av. Du kan antingen välja en av de fördefinierade typerna eller den användardefinierade typen för att manuellt definiera flerkanalskommandon.

param

Synkronisera med kanalnummer

Markera det här fältet om synkroniseringskommandot anger vilken kanal som ska synkroniseras med.

Exempel: !2 betyder att synkronisera med kanal 2.

Om det här fältet inte är markerat sker synkroniseringen med synkroniseringsnummer.

Exempel: M303 betyder att synkronisera med alla kanaler som innehåller M303.

param

Kanalstart

Använd det här fältet för att ange början på en kanalinformation när flera kanaler lagras i samma fil.

Exempel: Ange O om varje kanal börjar med ett O-nummer. Du kan ange flera strängar separerade med kommatecken. Till exempel om den första kanalen börjar med G13 och den andra kanalen börjar med G14, ange då G13, G14 i detta fält. Du kan också ange början av kanalinformationen med hjälp av en avancerad trigger.

param

Kanalslut

Använd det här fältet för att ange slutet på en kanalinformation när flera kanaler lagras i samma fil.

Exempel: Ange M30 om varje kanal slutar med M30. Du kan också ange slutet av kanalinformationen med hjälp av en avancerad trigger.

param

Synkroniseringskommando

Använd det här fältet för att ange synkroniseringskommandot.

Exempel: Om synkroniseringspunkter indikeras med !1, !2, ..., ange ! i detta fält. Om du anger kommandot med en avancerad trigger måste du placera <> kring synkroniseringsinformationen.

Exempel: För att synkronisera på M300-M399, ange M3<[0-9][0-9]> i det här fältet. Om du vill synkronisera på alla Pxxx ange P<[0-9]+> i det här fältet.

param

Synkroniseringsnummer

Använd det här fältet för att ange synkroniseringsnumret.

Exempel: Om synkroniseringspunkterna har ett ID-nummer som WAIT(1001, channel 1, channel 2) där ID-numret är 1001 måste även det matchas utöver synkroniseringskommandot.

param

Ordningsföljd på kanaler

Använd det här fältet för att ange ordningsföljden på kanaler. Till exempel 1,3,2.

param

Testfält

Använd det här fältet för att testa flerkanalskonfigurationen.