Utskrift

Om du vill ändra skrivarinställningarna välj Utskrift från den vänstra listan över menyn Allmänt. Dialogrutan för skrivarens konfiguration visas nedan.

Skrivarinställningar

Utskriftformat

param

Lyft fram syntax

Välj detta alternativ för att lyfta fram syntax i utskriven texten. Använd fet och kursiv stil för att markera NC-kommandon och kommentarer.

param

Använd färger

Utskrift i färg. Detta val kräver en färgskrivare.

param

Skriv ut Sidhuvud

Skriver ut ett sidhuvud på varje sida.

param

Skriv ut sidfot

Skriver ut en sidfot på varje sida.

param

Sidhuvud på första sidan

Välj det här alternativet för att skriva ut ett sidhuvud på första sidan.

param

Obehandlad utskrift

Genererar enkel text för utskrift till skrivaren. Detta är användbart när du skriver ut stora program för matrisskrivare. När obehandlad utskrift är valt blir alternativen Lyft fram syntax, Använd färger och Sidhuvud på första sidan inaktiverade. Alternativen Skicka sidmatning, Skriv ut på "ändlöst" papper, Skicka sidmatning efter sista sidan och Pappershöjd kommer att aktiveras för att ställa in den obehandlade utskriften.

param

Skicka sidmatning

När det här alternativet är markerat kommer ett sidmatningstecken (FF) skickas efter att ha nått värdet på papperhöjd och nästa rad kommer att skrivas ut på nästa sida. Inget sidmatningstecken behövs efter den sista sidan så alternativet Skicka sidmatning efter sista sidan blir nedtonat.

param

Skriv ut på "ändlöst" papper

Markera det här fältet för att skriva ut på ändlösa papper. När det här alternativet är markerat skrivs inte sidhuvud och/eller sidfot ut.

param

Skicka sidmatning efter sista sidan

Om du markerar det här alternativet skickas ett sidmatningstecken i slutet av en obehandlad utskrift på löpande papper för att indikera den sista utskrivna sidan.

param

Vänster marginal / Höger marginal

Ange storleken på marginalerna i centimeter. Lägg till "in" om marginalerna ska vara i tum.

Exempel: För att ange en marginal på 1 tum, skriv "1in".

param

Pappershöjd / Pappersbredd

Ange storleken på papperet i antal tecken för papprets bredd och höjd.

Om till exempel teckenstorleken i en flerkolumnsutskrift är satt till 11 punkter och Pappersbredd är satt till 35 (tecken/rad) kommer ett CNC-program på 140 NC-block skrivas läsbart i två kolumner på en A4-sida.

param

Normalt skrivarteckensnitt

Klicka på ikonen till höger för att välja teckenstorlek och typsnitt för utskriften.

param

Multispalt skrivarteckensnitt

Klicka på ikonen till höger för att välja typsnitt som används vid utskrift av två eller fler kolumner.

Sidhuvud/Sidfot

param

Använd dessa fält för att specificera innehållet i sidhuvud och sidfot. Följande alternativ finns tillgängliga: