Simulering

Detta avsnitt beskriver Simuleringsfunktionerna i editorns Ribbon-meny.

Alternativet 3D/2D-simulering i CIMCO Edit v7 används för simulera ett CNC-program. Simuleringen konfigureras via ikonerna eller .

Den grafiska simuleringen visar verktygsbanor för fräsning och svarvning. Du kan simulera NC-program för fräsning med en trådmodell eller solid vy, liksom solid animering. För svarvning kan du använda en trådmodellssimulering och en solid animering.

Den solida animeringen visualiserar bearbetningsprocessen av arbetsstycket. Med simuleringen kan du se materialet tas bort av verktyget och därmed få en komplett och intuitiv visualisering av verktygsbanorna.

I simuleringsfliken kan du välja antingen Simuleringsfönster eller Solid Animation. I Simuleringsfönster visualiseras verktygsbanorna som en trådmodell och en solid modell av arbetsstycket kan skapas. I Solid Animation visualiseras operationen på ett block av arbetsmaterial och bearbetningssprocessen visas. Du kan inte växla mellan Simuleringsfönster och Solid Animation medans den dynamiska simulering körs.

I simuleringsläget visas NC-programmet i den vänstra delen av fönstret medan simuleringen visas i den högra rutan. Du kan stoppa och starta om simuleringen, styra hastighet och riktning av verktygets rörelse, etc.

När den dynamiska simuleringen körs visas vilket NC-block som håller på att bearbetas med hjälp av en grå markering i NC-programmet. Du kan använda helskärm för att göra så den grafiska simuleringen täcker hela skärmen utan att visa programmet. Du kan också hoppa igenom NC-koden med alternativen: Hoppa till nästa rörelse, Hoppa till nästa bearbetande rörelse, Hoppa till nästa Z-nivå och Hoppa till nästa verktyg.

Dynamisk zoom, panorering, rotering och mätfunktioner kan användas för att analysera simuleringen.

Du behöver en licensnyckel med simulering aktiverad för att kunna använda den här funktionen.