NC-funktioner

I detta avsnitt beskrivs fliken NC-funktioner i CIMCO Edit. Du kan komma åt konfigurationen av dessa funktioner med ikonen . Med NC-funktioner kan CNC-program snabbt skapas eller ändras.