CIMCO Edit v7 Användarmanual

Innehåll

Licensinformation

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från CIMCO A/S. Programvaran som beskrivs i detta dokument får användas eller kopieras i enlighet med villkoren i licensavtalet. Köparen får göra en kopia av programvaran för säkerhetskopiering men ingen del av den här manualen får reproduceras, lagras i ett lagringssystem eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering eller inspelning för något ändamål annat än för köparens personliga bruk utan skriftligt tillstånd från CIMCO A/S.

Användarvillkor för:

Observera

CIMCO A/S förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i programvaran CIMCO Edit v7 utan föregående meddelande.

Programvarulicens

Du har rätt att använda det antal licenser för programmet som du har köpt från CIMCO A/S. Du får inte distribuera kopior av programmet eller tillhörande dokumentation till andra personer eller företag. Du får inte ändra programmet eller relaterad dokumentation utan föregående skriftligt medgivande från CIMCO A/S.

Friskrivning från alla garantier och ansvar

CIMCO A/S ger inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på programvaran, dess kvalitet, prestanda, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Hela riskåtagandet för dess kvalitet och prestanda ligger hos köparen. Skulle programvaran CIMCO Edit v7 visa sig vara defekt efter köp är det köparen (och inte CIMCO A/S, dess distributör eller dess återförsäljare) som påtar sig hela kostnaden för nödvändig service, reparation, omkorrigering och oförutsedda eller följaktiga skador. Under inga omständigheter kommer CIMCO A/S hållas ansvarig för direkta, indirekta eller följaktiga skador som resulterar från brister i programvaran, även om CIMCO A/S har informerats om möjligheten av sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av underförstådda garantier eller ansvar för tillfälliga skador eller följaktiga skador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller er.

Observera:

Den medföljande programvaran är konfidentiell och tillhör CIMCO A/S. Inget användande eller offentliggörande är tillåtet annat än vad som uttryckligen anges i skriftliga licensavtal med CIMCO A/S.

Copyright © 1991-2014 by CIMCO A/S. Med ensamrätt.

Denna programvara innehåller konfidentiell information och affärshemligheter från CIMCO A/S. Användning, avslöjande, eller reproduktion är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av CIMCO A/S.

CIMCO Edit, DNC-Max och CIMCO-logotypen är varumärken som tillhör CIMCO A/S.

Microsoft, Windows, Win32 och Windows NT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Kontakt

CIMCO A/S
Vermundsgade 38A, 3
2100 Copenhagen Ø
Denmark

Telefon: +45 4585 6050
Fax: +45 4585 6053

E-mail: info@cimco.com
Webb: www.cimco.com