Instalace

Pro nainstalování NC-Base v7 postupujte, jak je uvedeno dále.

1. Vyhledejte instalační soubory

Pokud jste obdrželi NC-Base v7 na CD-ROM, otevřete adresář NC-Base v7 na CD. Pokud jste dostali NC-Base emailem, uložte soubor NC-Base v7 do dočasného adresáře.

2. Spusťte instalační program

Start the installation program by clicking on the CIMCO Software setup program:

Instalační soubor CIMCO Software.

3. Vyberte komponenty

Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když jste vyzváni k výběru komponent, vyberte CIMCO Database Server pro instalaci serveru NC-Base a vyberte CIMCO Edit pro instalaci klienta NC-Base (CIMCO Edit je nutné pro spuštění klienta NC-Base).

Pokud jste zakoupili licenci CIMCO DNC-Max, nebo chcete nainstalovat zkušební verzi CIMCO DNC-Max, měli byste ze seznamu zvolit i DNC-Max.

4. Zkopírování vašeho souboru licenčního klíče

Pokud nemáte soubor s licenčním klíčem a chcete si nainstalovat pouze zkušební verzi, pokračujte následujícím krokem.

If you have received a keyfile from CIMCO, it should be copied to the NCBase7 directory after the installation is completed.

If you have installed both NC-Base Server and Client, the keyfile must be copied to the CIMCOEdit7 directory too.

5. Spuštění serveru

Po dokončení instalace a zkopírování souboru licenčního klíče můžete poprvé spustit NC-Base.

Go to the NC-Base installation directory (typically C:/CIMCO/NCBase7) and run NCBaseServer.exe, this will bring up the database server console. Click the "Start" button to start the server.

Verify that your company name is shown at the top of the window. If not, you forgot to copy the keyfile to the NC-Base directory. If you are running an evaluation version, the license name is Demo version.

In Windows 8, Windows 7 and Vista you need to right-click and select "Run as administrator".

6. Spuštění klienta

Start CIMCO Edit v7 and verify that the Database tab is available in the ribbon. If not, open the editor configuration by clicking the Global Setup icon in the Editor tab. Go to the Plugins section in the left tree of the configuration window, and ensure that the option Disable NC-Base is unchecked. Now restart the program to activate the Database tab.