Zákazník

Tato kapitola popisuje příkaz Zákazník v záložce Databáze. Nabídka Zákazník obsahuje dále popsané funkce pro správu zákazníků.

Informace o nastavení Zákazníků se nachází v Nastavení NC-Base.

Nabídka Zákazník.

param

Přidat zákazníka

Klikněte na tuto ikonu pro přidání nového zákazníka do databáze. Zobrazí se tento dialog:

Přidat zákazníka.

Zadejte údaje o zákazníkovi do příslušných polí a zavřete dialog kliknutím na Přidat. Pokud chcete odejít bez zadání dat, klikněte na Zrušit.

param

Pozměnit zákazníka

Click this option to modify the data of the selected customer. A dialog which is similar to the Add customer dialog appears, although with the title Modify customer. Select the customer you want to modify from the drop-down list and click Modify to enter new customer data. Click OK to apply the changes, or click Cancel to abort the operation.

param

Vymazat zákazníka

Klikněte na tuto volbu pro smazání zákazníka z databáze.