Databáze

Tato sekce popisuje funkce v nabídce Databáze. Do konfigurace databáze můžete vstoupit přes ikonu .

Nabídka Databáze.

param

Průzkumník / Ctrl+E

Otevře okno databáze.

Zobrazí se následující dialog, který vám umožní přihlásit se do databáze.

Přihlášení do databáze.

Do příslušných polí zadejte své Uživatelské jméno a Heslo a klikněte na tlačítko OK.

Další informace o uživatelských právech najdete na odkazu Skupiny uživatelů.

param

Odhlásit se

Odhlásí vás z databáze.

Průzkumník NC-Base se zavře, když se z databáze odhlásíte.

By default, NC-Base Explorer auto logs you off after 5 minutes. You can specify the auto logout time in the Nastavení klienta dialog.

param

Nastavení databáze

Použijte tento dialog pro konfigurování databáze.

Click on this icon , or select the Setup icon in the Administration menu to open the database configuration dialog.

Please refer to the section Nastavení NC-Base for details.