Průzkumník NC-Base

NC-Base v7 tvoří dvě aplikace: NC-Base Server (bez uživatelského rozhraní, běží v pozadí jako služba) a klienta NC-Base, Průzkumníka (NC-Base).

Primární funkcí Serveru NC-Base uchovávání dat a současně jejich zpracování, tedy hledání specifických programů.

Průzkumník NC-Base slouží jako uživatelské rozhraní pro služby poskytované serverem NC-Base a tedy umožňuje zadávání podmínek vyhledávání spolu s (grafickou) prezentací výsledků, dalším zpracováním programů a umožňuje úpravu dat programu.

Pomocí Průzkumníku můžete provádět operace jako je Hledání programů, Přidání programu, Přidružení souborů, Zamknutí programu, vytvořit Zálohu, Přidat zákazníka, Odeslat program, atd.

Editace souborů programů

Průzkumník NC-Base vám umožňuje editovat NC programy v Editoru CIMCO Editor a také upravovat přidružené soubory v aplikacích vně NC-Base, které se obvykle používají pro otevírání těchto souborů. V závislosti na konfiguraci vašeho PC stačí pouhé dvojí kliknutí pro spuštění příslušné aplikace. V ní pak můžete svůj soubor editovat jako obvykle a pak ho Uložit a databáze převezme všechny změny.

Neukládejte soubor kliknutím na Uložit jako.... Pokud bude soubor uložen do jiného adresáře, nebudou upravená data uložena do databáze.

Spuštění Průzkumníka NC-Base

Pro spuštění Průzkumníka NC-Base klikněte na ikonu Průzkumník v nabídce Databáze. Zobrazí se následující okno:

Okno Přihlášení.

Do příslušných polí zadejte své Uživatelské jméno a Heslo a klikněte na OK.

Další informace o přiřazení uživatelských práv najdete na odkazu Skupiny uživatelů.

Zobrazí se toto okno:

Průzkumník NC-Base.

Obecné informace

The NC-Base Explorer consists of two parts: On the right a preview field and a tree structured presentation of all programs for showing table contents, and on the left fields for entering search criteria.

Vyhledávání programů

Pole Program, Stroj, Zákazník a Stav jsou předdefinovaná (viz následující obrázek.

Vyhledávání programů.

Vyhledávání programů s použitím vlastních vyhledávacích polí

Pokud jste definovali Textové pole 1, Textové pole 2, Textové pole 3, atd. v Nastavení databáze, budou tato pole rozpoznána jako vyhledávací pole (viz následující obrázek).

Vyhledávání programů s použitím vlastních vyhledávacích polí.

Můžete zadat až 9 vlastních vyhledávacích polí.

Náhled

If you highlight an NC program or an associated file in the NC-Base search result window to the right, the contents will be displayed in a separate window below the search result window (see the following picture).

Náhled na soubor.

V Nastavení klienta můžete náhled deaktivovat zaškrtnutím políčka Náhled vypnut nebo můžete určit, zda má být aktivní Náhled přidružených souborů.

Přidání/odebrání sloupců

Kliknutím pravým tlačítkem na titulní lištu okna vyhledávání můžete přidat nebo odstranit sloupce z okna výsledků vyhledávání Průzkumníka (viz následující obrázek).

Přidání/odebrání sloupců.

V kontextovém menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na titulní proužek, můžete zaškrtnout a zrušit zaškrtnutí názvu sloupce a tak ho zobrazit nebo skrýt v oknu výsledků vyhledávání Průzkumníka.

Pořadí sloupců

Pořadí sloupců můžete snadno změnit kliknutím na název sloupce a jeho přetažením do nového umístění.

Můžete kliknout mezi názvy sloupců a tažením upravit šířku přilehlého levého sloupce.