Vyhledávání programů

V této kapitole naleznete informace o zadávání kritérií pro hledání programů v databázi.

Zadáním kritérií hledání do polí Program, Stroj, Zákazník, atd. můžete vyhledat zadané programy. Pomocí zástupných znaků, jako je ? (libovolný znak) a * (libovolný řetězec znaků) můžete omezit výsledky hledání na programy s určitým společným textovým řetězcem.

You must be logged on to search for a program in NC-Base. To do this, select Explorer in the Database menu to start the NC-Base Explorer. In the Logon dialog, enter your User name and Password and click OK. The following window appears:

Průzkumník NC-Base.

Vyhledávání programů

A search can be simple or complicated, narrow or broad. A "successful" search (user finds all information needed) should be simple and broad.

V oknu Hledání programů můžete zadat část nebo všechny hledaná slova. Pokud je pole ponecháno prázdné, nebude zahrnuto do kritérií vyhledávání. Můžete proto zadat hledané termíny do jednoho, několika nebo všech polí, jako i vybrat skupinu strojů, zákazníka nebo stav z rozbalovacích seznamů.

Po zadání požadovaných vyhledávacích termínů klikněte na Vyhledat.

V okně výsledků hledání budou zobrazeny všechny programy, které odpovídají podmínkám hledání, jak je vidět na následujícím příkladu:


Klikněte Vymazat , pokud chcete smazat pole vyhledávání.

Pokročilé vyhledávání

V NC-Base v7 můžete rozšířit vyhledávání na skupinu dat, která není definována v zadávacích polích. Zaškrtněte políčko Pokročilé vyhledávání pro zpřístupnění voleb rozšířeného vyhledávání. Zobrazí se následující okno:


param

Všechna pole

Použijte toto pole pro zadání vyhledávaného řetězce, který má odpovídat některému z polí.

param

Název souboru / popis / memo

Použijte toto pole pro zadání hledaného řetězce, který má být nalezen.Budou nalezeny všechny programy, jejichž soubor programu odpovídá zadanému názvu.

Všechny názvy souborů, které obsahují zadaný řetězec, budou výsledkem.

param

Všechny názvy souborů / popisy / memo

Použijte toto pole pro zadání hledaného řetězce, který má být nalezen.Budou nalezeny všechny programy, jejichž soubor programu nebo přidružené soubory odpovídá zadanému názvu.

Všechny názvy souborů, které obsahují zadaný řetězec, budou výsledkem.

param

Obsah souborů programu

Použijte toto pole pro zadání hledaného řetězce, který má být nalezen uvnitř souborů programu.

param

Obsah všech souborů

Použijte toto pole pro zadání hledaného řetězce, který má být nalezen uvnitř souborů.

param

Datum

Vyhledá soubory, které jsou vytvořeny a/nebo upraveny v níže zadaném časovém intervalu.

param

Uzamčené

Použijte toto pole pro vyhledání buď uzamčený nebo odemknutých programů.

param

Jen pro čtení

Použijte toto pole pro hledání programů, které jsou buď jen pro čtení, nebo pro čtení/zápis.

param

Smazané

param

Programy bez skupiny strojů

Zaškrtněte toto políčko pro hledání programů, které nejsou spojeny se skupinou strojů.

param

Programy bez zákazníka

Zaškrtněte toto políčko pro hledání programů, které nejsou spojeny se zákazníkem.