Adresáře

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat adresáře skupin strojů v databázi. V dialogu Adresáře lze měnit strukturu adresářů podle předtím definovaného hlavního adresáře.

Pole pod názvem adresáře zobrazují obsah ikon složek napravo.

Pro konfiguraci nastavení Adresáře zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Klikněte na Stroje v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base a zvolte Adresáře. Zobrazí se tento dialog:

Dialog konfigurace Adresáře.

Adresáře programu a záloh

param

Stroj

Tento seznam zobrazuje všechny definované stroje. Vyberte ze seznamu stroj pro konfiguraci jeho adresářů.

param

Adresář programu

Do tohoto pole zadejte adresář programu.

Stiskněte ikonu s červeným symbolem pro přesunutí souborů do zadaného adresáře. Když na tuto ikonu kliknete, otevře se okno s dotazem, zda mají být všechny soubory programu přesunuty do zadaného adresáře. Klikněte na Ano pro přesunutí souborů, nebo klikněte na Ne pro přerušení operace.

Můžete také kliknout na ikonu složky , pokud chcete změnit umístění vybraného stroje. Zde budete vyzváni k výběru nového adresáře programu. Vyberte ze seznamu adresář a klikněte na OK nebo klikněte na Zrušit, pokud nechcete adresář vybírat.

param

Adresář zálohy

Do tohoto pole zadejte adresář zálohy.

Informace o použití ikon složek viz popis výše.

Adresáře pro přidružené soubory

Kromě ukládání souborů CIMCO NC-Base také přebírá správu přidružených souborů. Lze ukládat všechny formáty, které akceptují Windows, tedy např. soubory Word (*.doc), soubory PDF (*.pdf), obrázky (*.jpg, *.gif a jiné) atd.

Dále je podrobně popsáno, kde můžete uložit všechny přidružené soubory a které šablony můžete použít pro informační soubor, seznam nástrojů, seřizovací list a Další soubory.

Pokud mají být tyto soubory použity, NESMÍ být vyřazeny v dialogu Přidružené soubory. Další informace o nastavení přidružených souborů najdete v kapitole Nastavení Serveru / Přidružené soubory.

param

Adresáře pro přidružené soubory

Zde zadejte, kam se mají ukládat informační soubory, seznamy nástrojů a seřizovací listy.

Přidružené soubory jsou uloženy ve stejném adresáři, jako soubory programu.

Přidružené soubory jsou uloženy v podadresáři adresáře souborů programu.

Přidružené soubory jsou uloženy v adresáři 'Adresář informačního souboru, 'Adresář seznamu nástrojů, 'Adresář seřizovacích listů' a 'Další soubory'.

param

Adresář informačního souboru

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy informační soubory.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

param

Adresář seznamu nástrojů

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy seznamy nástrojů.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

param

Adresář seřizovacích listů

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy seřizovací listy.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

param

Další soubory

Použijte toto pole pro zadání adresáře, kde mají být uloženy ostatní přidružené soubory.

Informace o použití ikony složky prosím vyhledejte v popisu pod Adresář programu.

Jiné stroje, které mohou odesílat soubory z tohoto stroje (skupiny)

param

Available machines(groups)

Použijte toto pole pro zadání jiného stroje (skupiny), která může odesílat soubory náležející tomuto stroji (skupině).

param

Share with machines(groups)

Použijte toto pole pro zadání jiného stroje (skupiny), která může odesílat soubory náležející tomuto stroji (skupině).

Use the arrows to move machine/group to the appropriate field.