Údržba

Použijte tento dialog pro vykonání údržby databáze.

Pro otevření dialogu Údržba zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Klikněte na Údržba v levém okně dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se tento dialog:

Dialog Údržba.

Vyčistit smazané soubory

param

Vyčistit soubory starší než (dny)

Použijte toto pole pro zadání stáří smazaných souborů, které mají být vyčištěny.

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte 30, všechny programy smazané před více než 30 dny, budou z databáze vyčištěny.

Klikněte na Začátek pro vyčištění odpovídajících polí, nebo klikněte na Vypočítat, aby byl nejdříve vypočítán výsledek takové operace.

param

Začátek

Klikněte na toto tlačítko pro vyčištění smazaných programů o zadaném stáří.

param

Vypočítat

Klikněte na toto tlačítko pro zobrazení výsledku provedení tohoto úkonu, aniž by se skutečně aktualizovala databáze.

param

Smazat programový soubor

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání souborů programu z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Smazat zálohy

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání souborů záloh z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Vymazat Memo/Seřiz./Nástroj.

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání souborů informačních/seřizovacích listů/nástrojových listů z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Smazat ostatní přidružené soubory

Zaškrtněte toto políčko pro fyzické smazání ostatních přidružených souborů z pevného disku, když je program vyčištěn.

param

Stroj

Ze seznamu vyberte stroj, pro který má být operace vyčištění provedena.

Pokud stroj nevyberete, bude operace provedena pro všechny stroje.

Vyčistit zálohy

param

Vyčistit zálohy starší než (dny)

Použijte toto pole pro zadání stáří záloh, které mají být smazány.

Klikněte na Začátek pro vyčištění odpovídajících polí, nebo klikněte na Vypočítat, aby byl nejdříve vypočítán výsledek takové operace.

param

Kolik záloh ponechat

Použijte toto pole pro zadání počtu záloh, které mají být uchovány.

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte 3, nebudou smazány poslední 3 zálohy souboru.

param

Začátek

Klikněte na toto tlačítko pro vyčištění záloh o zadaném stáří.

param

Vypočítat

Klikněte na toto tlačítko pro zobrazení výsledku provedení tohoto úkonu, aniž by se skutečně aktualizovala databáze.

Synchronizace datumu/času

param

Nastavit datum úpravy

Použijte toto tlačítko pro nastavení času úpravy programu na poslední čas úpravy přidruženého souboru programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Nastavit datum vytvoření

Klikněte na toto tlačítko pro nastavení času vytvoření programu na čas vytvoření přidruženého souboru programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Získat datum úpravy

Klikněte na toto tlačítko pro nastavení posledního času úpravy přidruženého souboru programu na čas úpravy programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Získat datum vytvoření

Použijte toto tlačítko pro nastavení času vytvoření přidruženého souboru programu na čas vytvoření programu.

Pro změnu času pro jeden stroj (skupinu stroj) vyberte stroj (skupinu) z rozbalovacího menu napravo.

param

Stroj

Vyberte ze seznamu stroj, pro který chcete změnit datum/čas.

Pokud stroj nevyberete, bude datum/čas změněn pro všechny stroje.

param

Získat/nastavit datum pouze pro programy s 1 záznamem v logu

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete získat/nastavit datum pouze pro programy s 1 záznamem v logu.

param

Nastavit všechny programy 'Schváleno' (spustit 'Nastavit datum úpravy' nebo 'Nastavit datum vytvoření')

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete nastavit všechny programy na stav Schváleno.

Další nastavení

Maintain DNC-Max ports in machine groups

param

Unlink ports

Click this button to unlink all DNC-Max ports connected to machine groups. The association can be restored using the Restore button.

When you click this button, the following message appears:

Unlink port message.

Click Yes to unlink the DNC-Max ports, or click No to abort the operation.

param

Delete ports

Click this button to delete all DNC-Max ports in the NC-Base. The ports will be recreated next time DNC-Max is restarted, and the association can then be restored using the Restore button.

When you click this button, the following message appears:

Delete port message.

Click Yes to delete the DNC-Max ports in the database, or click No to abort the operation.

Restore DNC-Max port association to machine groups

param

Obnovit

Click this button to restore association between machine groups and DNC-Max ports, using the log file. The following dialog appears:

The Restore association dialog.

Select a restore point on the list, and click OK to restore the link between machine group and DNC-Max ports. Click Cancel if you do not wish to restore the association.

After a restore has been performed, you can verify the association on the machine group page by clicking on Machines in the left tree of the configuration window. If the restore operation was not successful, you can choose another restore point and try again.

This option is only active if Backup machine group changes has been enabled under Server Settings.