Použití nápovědy v dialozích

CIMCO NC-Base v7 obsahuje řadu dialogů, které obsahují rozbalovací seznamy, zaškrtávací políčka, textová pole a tlačítka pro konkrétní konfigurace.

Pro získání nápovědy ke konkrétní položce v dialogu klikněte na ? v horní části dialogového okna, jak je zobrazeno dole.

Klikněte na otazník.

To změní kurzor na šipku a otazník což signalizuje, že jste v režimu nápověda. Nový kurzor je zobrazen dole.

Kurzor - otazník.

Now click on the item that you want further information about. If help is available for the selected item, a small window will pop up displaying the help text. If no help is available the general help file is launched. An example of a pop-up help is shown below.

Kontextové informace.

Můžete také zobrazit kontextovou nápovědu pro položku dialogu kliknutím do pole a pak stisknutím F1.