Anvendelighed og produktivitet

I designet af CIMCO CNC-Calc er der lagt vægt på brugervenlighed, så konturer kan tegnes nemt og hurtigt. Ved hjælp af simple funktioner tegnes linier og cirkler i relation til koordinatsystemet og/eller eksisterende geometri. Samtidig spænder systemet bredt og omfatter alle funktioner lige fra den simple ”vandret linie” til den komplekse ”cirkels tangent til tre elementer”. Derudover kan CIMCO CNC-Calc udlægge værktøjsbaner og borecykler ved simpel peg-og-klik.

CIMCO CNC-Calc kan importere AutoCAD DXF-filer. Fra DXF- filerne kan der genereres værktøjsbaner og boremønstre til ISO, Fanuc og Heidenhain styringer. Blandt andre egenskaber kan nævnes generering af brugerkonfigurérbare kompenseringstyper, såsom computer, styring, slid og omvendt slid

Værktøjsbaner af høj kvalitet

CIMCO CNC-Calc genererer værktøjsbaner af høj kvalitet, hvilket resulterer i reduceret maskintid, forbedret overfladekvalitet, mindre værktøjsslid og længere maskinlevetid. Værktøjsbanerne udlægges direkte i den geometriske tegning ved simpel peg-og-klik. Ved kun at specificere et minimum af parametre, genererer og visualiserer CIMCO CNC-Calc værktøjsbanerne på et øjeblik.

Trim og afrund med enkle klik

Trim mellem elementers skæring med et enkelt klik. Elementet bliver automatisk brudt i to stykker og trimmet til de to skæringer nærmest hvor der blev klikket. Afrund alle skæringer med en vilkårlig radius – både linier og cirkler. Indtast ganske enkelt den ønskede radius og klik på elementerne der ønskes afrundet.

Snap til alt

En bred vifte af muligheder gør det let at vælge et specifikt punkt på tegningen for videre arbejde. Snapfunktionerne som f. eks. “Snap til skæring” og “Snap til cirkler og buecentrum” kan aktiveres enkeltvis, kombineret eller alle sammen samtidigt.

Afrund hjørneskæringspunkter

CIMCO CNC-Calc kan afrunde et hvilket som helst hjørneskæringspunkt med hvilken som helst radius. Indtast blot en afrundingsradius og klik på hjørneskæringspunktet.

Transformationer

CNC-Calc indeholder alle de funktioner vedrørende transformation, som man kan forvente af et moderne 2D-CAD-system. Offset, spejling, rotation, flytning, og skalering af dele, eller hele geometrien

Intelligente hulmønstre

Der kan dannes rektangulære (rækker og kolonner) og cirkulære (fuld cirkel eller segment) hulmønstre på sekunder. Dette reducerer tegningsarbejdet og sparer derved tid.