Funktioner i CIMCO DNC-Max

Fra 1 til 4000 samtidige porte

Understøtter fra 1 til 4000 samtidige porte til DNC eller drip-feed, når kombineret med standard industriel RS-232-kommunikationshardware fra producenter så som MOXA, Quatech, DIGI, Comtrol, m. fl.

Fjernstyring af netværk

Fjernstyring af netværkskonfigurering og administration af flere servere fra ét sted (DNC-Max Client) letter styring og installation, og gør det muligt at monitorere DNC-serveres status fra hvor som helst på LAN, WAN eller over internettet.

DNC-Max Client tillader brugeren uden videre at fjernkonfigurere porte uden at være nødt til at stoppe hverken DNC-Max-serveren eller aktive filoverførsler på den samme port, mens ændringerne foretages. Portkonfigurationen vil automatisk opdateres, når den igangværende kommunikation med CNC-maskinen slutter. Brugeren kan også fjernkonfigurere DNC-Max-serveren, herunder servergenstart, fra en hvilken som helst PC på netværket. Brugerfladen i DNC-Max Client er den mest avancerede, mest fleksible på markedet.

Alsidig Remote Request og automatisk navngivning

Alsidig Remote Request og automatisk navngivning er egenskaber, der gør det muligt for operatører at starte filoverførsler direkte fra deres CNC-styring, eller bruge håndholdte terminaler til ældre CNC-maskiner, CNC-maskiner med manglende alfanumerisk tastatur eller andre begrænsninger. Remote Request understøtter DNC-genstart, filsløjfer, omfattende filbiblioteksfunktioner – inklusive til underbibliotek og biblioteksprioritering – biblioteksfiltre og wildcards (f. eks. P123*).

Passwordbeskyttelse i flere niveauer

Passwordbeskyttelse i flere niveauer muliggør begrænsning af konfigurerings- og kontrolmuligheder til nøglepersoner.

Flere send-/gensend-funktioner

Flere send-/gensend-funktioner giver operatøren mulighed for at sende fra et hvilket som helst sted i filen, specificeret ved linienummer, bloknummer eller værktøjsskift, herunder også ved fjernbetjening med Remote Request.

Omfattende realtidslog

DNC-Max inkluderer omfattende realtidslog af DNC-system og maskinaktivitet, samt mulighed for at sende statusrapporter direkte til CNC-operatører.

Intuitiv grafisk brugergrænseflade

DNC-Max står for professionelt udseende og funktion. Desuden er layout af dialoger, menuer og værktøjslinier forenklede for bedre brugervenlighed, og genkendeligt fra andre professionelle, Windows-baserede softwareapplikationer.

NC-Base brugeradministration

DNC-Max brugeradministration kan linkes til NC-Base, hvilket muliggør brugeradgangskontrol “pr. port”.

Pocket-PC Client

DNC-Max’ Pocket-PC Client understøtter basal filoverførsels- og monitoreringsfunktioner fra enhver Microsoft Pocket PC (2002/2003)-kompatibel PDA.

Understøttelse af licensserver

Understøttelse af licensserver giver brugere mulighed for fleksibelt at anvende det nøjagtige antal softwarelicenser, der er behov for i netop deres systemkonfiguration. Flydende licenser til DNC-Max og CIMCO Edit understøttes.

Parametrisk systemkonfiguration

I modsætning til alle andre eksisterende DNC-systemer bruger DNC-Max systemvariabler og indstillinger til hurtig installation, konfiguration og løbende systemvedligeholdelse. Foretag en ændring ét sted, og den går igen gennem hele systemet – fra serveren ned til maskin- og portindstillinger. Det betyder hurtigere installationer, administration uden bøvl (ved f. eks. skift af PC’er eller placering af data), og lavere omkostninger totalt set.

Lagring af maskinindstillinger

Maskinindstillinger lagres i den slags genanvendelige tekstfiler, der går igen i hele DNC-Max-systemet. Tilføj en nye porte til dit DNC-system ved at vælge fra en række prædefinerede/prækonfigurerede maskinskabeloner, eller opret dine egne.

Fjernmonitorér al DNC-server-aktivitet

Webmonitoring(TM) giver dig mulighed for at fjernmonitorere al DNC-server-aktivitet fra ethvert sted i verden med adgang til internettet. Inkluderer komplet understøttelse for webmonitorering via smartphone og tablet.