Reducér bearbejdningstid og udglat værktøjsbaner

CIMCO Filter reducerer bearbejdningstiden drastisk ved at konvertere sammenhængende lineære bevægelser til cirkelbuer, hvilket samtidig giver en meget mere jævn værktøjsbane.

CIMCO Filter konverterer lineære bevægelser til cirkelbuebevægelser, når det er muligt – dvs. inden for den tolerance, brugeren har angivet. Det reducerer filstørrelsen med mere end 50%. Denne reduktion opnås uden nogen form for tab i præcision, og med respekt for den originale overflade. CIMCO Filter giver dig en meget bedre overfladefinish og reducerer bearbejdningstiden betragteligt.

Fordele

  • Reduceret bearbejdningstid

  • Forbedret overfladefinish

  • Reduceret slid på værktøjer

  • Reduceret programstørrelse

Virkningsgrad

CIMCO Filter forbedrer virkningsgraden på din gamle styring og gør det muligt til fulde at udnytte 3D-cirkelbuer og NURBS på nyere styringer.

Replacement of linear moves

CIMCO Filter replaces the linear movements (G1 in ISO code) output from the CAM system with arc moves (G2/G3 in ISO code).

Match CNC control and accuracy

It is possible to set tolerance, arc type, number of decimals and minimum and maximum arc radii to match the CNC control and the desired accuracy.

ISO-, Heidenhain- og CL-dataformater

CIMCO Filter læser NC-programmer i ISO- og Heidenhain-formater, og også CL-data så som APT-filer fra førende CAD/CAM-producenter. Linier konverteres til linier og cirkelbuer i XY-,XZ- og YZ-planerne (G17, G18 og G19 i ISO-kode).

Bearbejdningsstrategi

Den anvendte bearbejdningsstrategi vil påvirke den reduktion, der er mulig. Hvis der ikke er nogen bevægelser, der er begrænset til ét af de tre basale planer (G17, G18 og G19), vil der ikke ske nogen reduktion. Et eksempel på et program, der ikke kan reduceres, er en parallel værktøjsbane med en 30° vinkel til X-aksen.

Stand-alone or Powercut

CIMCO Filter is used as a stand-alone program, however, it can be purchased as part of the Powercut software, which gives you rapid and accurate NC program simulation and verification based on solid technology.