Dataindsamling

Når vi i denne sammenhæng taler om data, mener vi events. Det første skridt, når du installerer CIMCO MDC-Max, er at beslutte hvilke maskin- og operatørevents, du vil indsamle oplysninger om.

Maskin Events (Automatisk)

Maskin events kan indsamles automatisk af CIMCO MDC-Max, og for de fleste installationer vil følgende events som minimum blive registreret: Cyclus Start, Cyclus Stop og Emne Færdigbearbejdet.

Når disse events opstår på en maskine, opsamles disse automatisk af CIMCO MDC-Max, og alle data om eventen gemmes.

Operator Events (Manuelt)

Operatør event data sendes manuelt af maskinoperatørerne. Ved hjælp af en smartphone, tablet, stregkodelæser eller PC kan maskinoperatøren sende statusoplysninger til CIMCO MDC-Max for at påpege specifikke events. Normalt indsamles nedetiden, som f.eks. Venter på Opsætning, Venter på Vedligeholdelse, Kasseret Emne, Inspektion osv. CIMCO MDC-Max kan kundetilpasses til at indsamle helt specifikke oplysninger om en event.

Følgende diagram illustrerer, hvordan maskin- og operatørevents kan indsamles og gemmes af CIMCO MDC-Max. I dette eksempel overføres events fra CNC-maskinerne via et trådløst netværk, men MDC-Max kan integreres med alle eksisterende trådløse, Ethernet- eller RS-232-serielle netværk.

Simpel indsamling af maskindata

De fleste virksomheder er kun interesseret i at vide, om en bestemt maskine er i produktion, eller om den er stoppet. Med simpel dataindsamling kan MDC-Max vise henholdsvis, hvor lang tid maskinen har været i produktion og hvor lang tid, den har været ude af drift.

Avanceret indsamling af maskindata

Med sin avancerede dataindsamlings funktion kan MDC-Max levere en præcis rapportering af CNC-maskinens effektivitet ved ethvert job. MDC-Max kan vise den samlede procentdel af nedetid for hver type produktionsstop, som f.eks.:

  • Venter på Værktøj
  • Venter på Opsætning
  • Venter på Maskinvedligeholdelse osv.

Denne ekstra information leveres af operatøren ved hjælp af en tablet eller en stregkodelæser. Operatøren kan bruge en tablet eller blot scanne en stregkode for at angive den aktuelle årsag til maskinens nedetid. De indsamlede data viser altså nøjagtigt hvad i produktionen, der forårsager produktionstabet.